حضور تنها یک دانشجو در امتحانات دانشگاه!
۱۰۰۲۸۲۴
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰
۱۱۴۲۳ 
سالن امتحانات در دانشگاه لووین لا نووو در بلژیک را می بینید که تنها یک دانشجو به صورت حضوری امتحان می دهد.

خبرگزاری دانشجو: سالن امتحانات در دانشگاه لووین لا نووو در بلژیک را می‌بینید که تنها یک دانشجو به صورت حضوری امتحان می دهد. دانشجویان می‌توانند از خانه نیز در امتحانات شرکت کنند

حضور تنها یک دانشجو در امتحانات دانشگاه!

برچسب ها: