پیام رامین رضاییان و ستایش AFC
۱۰۰۵۳۰۳
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۴
۳۶۳۳ 
ستاره ایرانی الشحانیه قطر پیامی را در روزای سخت کرونایی منتشر کرد که ستایش AFC را به دنبال داشت.

ورزش سه: ستاره ایرانی الشحانیه قطر پیامی را در روزای سخت کرونایی منتشر کرد که ستایش AFC را به دنبال داشت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا کمپینی را به تحت عنوان «نشاط خود را حفظ کن» راه اندازی کرده است. در این کمپین AFC از هواداران فوتبال می خواهد که آمادگی بدنی خود را حفظ کنند و به سلامت بدن و روان خود بپردازند.

رامین رضاییان به این کمپین پیوست و پیامی را منتشر کرد که ستایش AFC را به دنبال داشت.

ستاره ایرانی الشحانیه گفت: قلب من با همه کسانی است که در خط مقدم بهداشت و درمان در حال فعالیت هستند و برای همه آنها دعا می کنم. همه باید با این شرایط جدید کنار آیند. در این روزای که هیچ اطمینانی در آن وجود ندارد ناامید شدن و احساس ناکامی بسیار راحت است اما باید جسم و عقل سالمی را که در اختیار ما است حفظ کرد و نباید اجازه داد که به آنها آسیب وارد شود.

رامین رضاییان فصل بسیار خوبی را با الشحانیه تجربه کرد و با وجود آنکه یک مدافع است اما بهترین گلزن تیمش بوده است البته الشحانیه شرایط سختی در لیگ ستارگان قطر دارد و به احتمال خیلی زیاد سقوط کند.