کنداکتور رشوه؛ کی به کی رشوه داده و چقدر؟
۱۰۱۴۸۹۱
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۴
۹۵۳۵ 
اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی از جهت گره‌خوردن این پرونده با پرونده ارزی هفت‌تپه و امید اسدبیگی و شرکایش، بسیار پرخبر بود.

روزنامه شرق: اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی از جهت گره‌خوردن این پرونده با پرونده ارزی هفت‌تپه و امید اسدبیگی و شرکایش، بسیار پرخبر بود. این جلسه به قرائت کیفرخواست اتهامات مدیران بانک مرکزی گذشت و پرده از مبالغ میلیاردی رشوه‌هایی که اسدبیگی‌ها میان برخی از مسئولان پخش کرده بودند، برداشت؛ از بانک مرکزی تا وزارت صمت.

کنداکتور رشوه؛ کی به کی رشوه داده و چقدر؟