ماجرای مبادله چند دانشمند ﺑﺎ موجودات فرازمینی
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
مجتمع فنی تهران_Fموبایل
کلینیک فرشته_موبایلf
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
لاله زار مال_1
ریزخور_1
کلاسینو_1
دکتر نداف کرمانی 1
زمردی_داخلی1
سفیر بار ساقدوش_1
اپیلاسیون نانا 1
کلاسینو_3
سفیر بار ساقدوش_3
ریزخور_3
لاله زار مال_3
اپیلاسیون نانا 3
دکتر نداف کرمانی 3
زمردی_داخلی3
زمردی_داخلی4
اپیلاسیون نانا 4
لاله زار مال_4
کلاسینو_4
ریزخور_4
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نداف کرمانی 4
لاله زار مال_2
زمردی_داخلی2
دکتر نداف کرمانی 2
ریزخور_2
سفیر بار ساقدوش_2
اپیلاسیون نانا 2
کلاسینو_2
مجتمع فنی تهران_F
کلینیک فرشته_f
۱۰۸۲۲۷۹
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴
۱۰۵۲۴
ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ «ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ» ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از ایمیل‌های مرموزی پرده برمی‌دارد که از یک منبع معتبر از ﮔﺮﻭﻩ تحقیقاتی دفاعی و ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ‌ها در دولت آمریکا به دست او رسیده است. ﺍﯾﻤﯿل‌ها ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ برنامه تبادل چند دانشمند در زمینه‌های مختلف را با یک فرازمینی ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ‌ﻧﺎﻡ «ﺳﺮﭘﻮ» افشا می‌کرد. ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ محرمانه، «ﺳﺮﭘﻮ» نام گرفت که در پرونده مجهول این هفته درباره‌اش بیشتر می‌خوانیم.

روزنامه خراسان: ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ «ﻭﯾﮑﺘﻮﺭ ﻣﺎﺭﺗﯿﻨﺰ» ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از ایمیل‌های مرموزی پرده برمی‌دارد که از یک منبع معتبر از ﮔﺮﻭﻩ تحقیقاتی دفاعی و ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ‌ها در دولت آمریکا به دست او رسیده است.

پروژه مخفی ﺳﯿﺎﺭه ﺳِﺮﭘﻮ

ﺍﯾﻤﯿل‌ها ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ برنامه تبادل چند دانشمند در زمینه‌های مختلف را با یک فرازمینی ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ‌ﻧﺎﻡ «ﺳﺮﭘﻮ» افشا می‌کرد. ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ محرمانه، «ﺳﺮﭘﻮ» نام گرفت که در پرونده مجهول این هفته درباره‌اش بیشتر می‌خوانیم.

سقوط بشقاب‎پرنده فضایی‎ها

براساس ایمیل‌های فرستاده شده، شروع پروژه به ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۷ در «نیومکزیکو» برمی‌گردد. به ادعای فرستنده ایمیل، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﺩثه ﺳﻘﻮﻁ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ می‎کند و ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﻠﯽ «ﻟﻮﺱ ﺁﻻﻣﻮﺱ» منتقل می‌شود، اما شش ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ازبین می‌روند و برای تحقیقات بیشتر در یک سردخانه نگهداری می‌شوند.

پروژه مخفی ﺳﯿﺎﺭه ﺳِﺮﭘﻮ

فرازمینی ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺎمیان، موقعیت سیاره خود را فاش و تا زمان ﻣﺮﮔﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۲ ﺑﺎ آن‌ها ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. این موجود پیش از مرگش اطلاعات کاملی درباره تجهیزات دو فضاپیمای کشف شده می‌دهد. ازجمله این تجهیزات، یک دستگاه ارتباطی بود که توانست با آن با سیاره‌اش تماس برقرار کند.

در ادامه تماس‌های موجود فضایی با سیاره سرپو، ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۱۹۶۴ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ فرازمینی‌ها برقرار می‌شود و ﯾﮏ سفینه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ «ﺁلماگوردو»‌ی ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ به زمین می‌نشیند. این موجودات، اﺟﺴﺎﺩ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ سفینه ﻣﯽ‌ﺑﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دانشمندان زمینی ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩله ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ می‌پردازند.


سفر دانشمندان به سیاره فرازمینی‌ها

در نهایت و در ادامه این ارتباط‌ها ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۶۵ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ پروژه مخفی سرپو قبول می‌کنند به مدت ۱۰ سال در سیاره خود میزبان ﮔﺮﻭه ۱۲ نفره‌ای از دانشمندان و متخصصان زمینی باشند. این گروه ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ داشتند تا درباره همه ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ فناوری این سیاره و ساکنان آن ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ جمع‌آوری کنند.

پروژه مخفی ﺳﯿﺎﺭه ﺳِﺮﭘﻮ

این ﺳﻔﺮ به‌ادعای آ‌ن‌ها ۱۳ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌کشد و از این گروه، ﺩﻭ نفر ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭه ﺳﺮﭘﻮ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮﻧﺪ. دو دانشمند تصمیم می‌گیرند برای همیشه آن جا بمانند و بقیه در ﺳﺎﻝ ۱۹۷۸ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺯ برمی‌گردند. براساس اطلاعات گروه، ﺳﺮﭘﻮ ﺳﯿﺎﺭﻩ‌ﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻣﯿﻦ، اما کوچک‌تر ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺗﻤﺴﻔﺮﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﺭﺩ. به دلیل ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ و گرمای بیشتر، گروه اعزامی ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﻮشش‌های خاصی استفاده میﮐﺮﺩﻧﺪ و چندسال زمان برد تا خودشان را با شرایط جدید سازگار کنند.

دانشمندان تا دوسال از ذخیره غذایی زمینی استفاده می‌کردند و ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺍکی سرپویی‌ها مصرف کنند. یکی از سخت‌ترین چالش‌های این محققان، ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯِ ۴۳ ساعته در سرپو و ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ بود که آسمانش به همین دلیل هیچ‌گاه ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻧﻤﯽ‌ﺷﺪ. سرپویی‌ها ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ همه ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ‌شان ﻧﻈﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. وسیله حمل‌و‌نقل این تیم در سرپو، شبیه بالگرد بود و سیستم قدرت آن یک دستگاه مهر‌وموم شده بود که نیروی پرواز آن را تأمین می‌کرد. هر سرپویی یک دستگاه کوچک به دور کمرش متصل بود که از طریق آن دستورات مشخصی دریافت می‌کرد.


سرانجام تلخ دانشمندان

آن چه باور این پروژه را زیرسوال می‌برد، فقدان یک گزارش تصویری از ۱۳ سال اقامت دانشمندان در سرپو است. البته گروه ادعا می‎کند برای ثبت تصویر در این سیاره به آن‌ها تذکر می‌دادند. ﻫﺸﺖ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ بعد از ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ در پایگاه‌های مختلف نظامی قرنطینه شدند. گفته می‌شود که ﮔﺰﺍﺭش آن‌ها از این سفر به بیش از سه هزار صفحه می‌رسد.

پروژه مخفی ﺳﯿﺎﺭه ﺳِﺮﭘﻮ

همه اعضای بازگشته به زمین ﺑﻪ‌ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ طولانی‌مدت ﺩﺭﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ به مرور زمان بر ﺍﺛﺮ بیماری‌هایی می‌میرند و سرنوشت دﻭ عضو ساکن ﺳﺮﭘﻮ همچنان مبهم است. آیا چنین ماجرایی آن هم از منبعی ناشناس واقعیت دارد؟ افراد مرتبط با این پروژه در توجیه ناشناس ماندن منبع، خطر جانی را مطرح می‌کنند بنابراین اثبات درستی یا نادرستی اش بسیار سخت است.

انتشار یافته: 45
در انتظار بررسی:21
Iran (Islamic Republic of)
10:13 - 1399/11/01
بیشتر شبیه داستان علمی تخیلی بود
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
این مطلب واقعبت دارد تازه داریم از تکنولوژی بیگانگان صحبت میشه سرعت نور برای ما زیاده برای آنها شاید هم خیلی کم باشد جابه جایی های بین ابعادی و شکاف های نامرئی و کلی بحث های دیگر که از توان ذهن بشر خارج است .
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
باور کنید واقعیت داره
رئیس اون سیاره هم
سرپویی خان ششلول بند هست
بسیار فرد دلیر و دلاوری است
تیر که شلیک میکنه
از این ور منظومه میزنه اون ور
Iran (Islamic Republic of)
10:18 - 1399/11/01
من خودم یک فرازمینی هستم ،چون چند تا زن صیغه‌ای دارم وهمیشه اون بالا هستم
پاسخ ها
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
بی شخصیت
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
پس بجای مواد رادیو اکتیو حتما ایدز و هپاتیت و سایر بیماری های جنسی عمرت رو کم میکنه.
بدون نام
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
دمت گرم
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
چه کامنت جلف و مسخره ای! بی مزه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
حالت خوبه
بدون نام
-
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
تو احدی انتظاری هم بیشتر از این نداریم از شماها
Netherlands
10:19 - 1399/11/01
چرا باید فکر کنیم دنیا حول محور انسانها میچرخه...اندکی تعقل!!! نکنه جایی دیگر موجوداتی دیگر هم مثل ما فکر میکنند...نه تنها یک جا شاید چندین جا و چندین نوع موجود در جهان وجود داره!!!
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
قطعا همینطوره
ما یکی از میلیونها جهان هستیم تمدن ها و خلایق دیگر در جهان های دیگر هست که دانش ما بسیار اندک هست
سعید
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
اینهارو به دینداران بگی به جرم ارتداد و کفر گویی به اعدام محکوم میشی! اما واقعیت همینه. انسان نه محور آفرینش و اشرف مخلوقات، بلکه یکی از میلیونها گونۀ تکامل یافته در جهان هست
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
آقا سعید جنابعالی اگر خودتو به عنوان اشرف مخلوقات قبول نداری پس کدوم موجود و بهتر از خودت میدونی ،خودتو با این داستانهای خیالی گول نزن داداش،روز حساب و دنیای آخرت وجود داره
یکی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
کاربر سعید در سوره حمد خداوند را رب العالمین مینامیم یعنی پروردگار جهانیان و روایت هم هست که جهانها و موجودات مختلفی وجود دارند که ما از آنها غافلیم و این که موجودات و عوالم مختلفی وجود داشته باشند به هیچ عنوان در تضاد با دین نیست قدری مطالعه تان را بیشتر کنید و قطعا نوع انسان یعنی موجودی که از خود فکر میکند و اراده دارد از موجودات دیگر برتر است حالا فرقی نمیکند این موجود زمینی باشد یا اهل هر سیاره ی دیگری
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
علم رو نابود نکن هرچیزی جای خودشو داره
Iran (Islamic Republic of)
10:26 - 1399/11/01
خیلی جالب بود. لطفاً از این مطالب بیشتر بذارید. ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
10:29 - 1399/11/01
این آمریکایی ها مردم دنیا رو می کشند و استثمار می کنند و برای انحراف افکار عمومی جهان از جنایاتشان این مسخره بازی ها را در می آورند
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
وای یعنی مسخره تر از شما ها فکر نکنم خدا آفریده باشه
چرا به همه چی اعتقادی نگاه میکنید
شما ها آدم خضایی هستید
Iran (Islamic Republic of)
10:29 - 1399/11/01
حرف مفته به دلیل اینکه بدن انسان توان تحمل فشار زیاد ناشی از شتابگیری سیاره برای رسیدن به سرعتهای فوق العاده بالا که زمان رسیدن به مقصد را کاهش دهد ندارد شاید قرنها زمان لازم باشد که فاصله دو منظومه را بتوان طی کرد.
پاسخ ها
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
وقتی سرعت قطار های اولیه به 20 کیلومتر رسید پزشکان وقت هشدار دادند بدن تحمل این سرعت رو نداره و خطرناکه حالا خلبانها تا 3برابر سرعت صوت رو تحمل میکنند دیگه خود دانی
Iran (Islamic Republic of)
11:08 - 1399/11/01
از اینکه موجوداتی دیگر در این فضای لایتناهی هستند جای شک نیست اما این داستان مال یک رمال هست تا نونی به تنور بچسبونه
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
آره رماله بخت گشایی هم می کرده.فال نخود هم می گرفته.
Iran (Islamic Republic of)
11:20 - 1399/11/01
مبهم ترين نكته اين گزارش محل اون سياره است كه قاعدتا چندين سال نوري بايد باشه...رفتن و برگشتن اون هم در 13سال خارج از قدرت انسان هست. اگر آمريكا چنين تكنولوژي داشته باشه كه ديگه نيازي به اين همه هزينه سفر به مريخ نيست. داستان با اين جنبه جور نيست.
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
اگه دقت کرده باشی ۲۴ساعت شبانه روز ما حدود ۴۰خورده ایی ساعت اونا میشه پس ۱۳سال بوقت اونا ۲۶سال بوقت ما میشه
بدون نام
-
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
مجید انها امدن به زمین و تکنو لوزی بیشرفته داشتن
Iran (Islamic Republic of)
11:50 - 1399/11/01
اين همه خشكي وسيع روي زمينه چرا همه فضايي ها تو قاره آمريكا اونم فقط كشور امريكا فرود ميان
و هميشه هم سري
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
کجا فرود بیان مهد علم و دانش یا مهد بدبختی و فلاکت.
Iran (Islamic Republic of)
12:39 - 1399/11/01
حقیقت محض . تمام علم و فن آوری انسانها اون چیزی هست که فرا زمینی ها بهش آموختند . و این داستان ادامه داره . حتی بیماری های فرا گیر و متحول شدن دنیا،به منظور توان و یاد گیری انسانهاست . برای دیگر زیست کردن .
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
ما خودمون یک فرازمینی داریم
اونم رئیس جمهورمون است والا
Iran (Islamic Republic of)
14:14 - 1399/11/01
اینها شایعات توی یوتیوب هست. من کل داستانشون رو دیدم
پاسخ ها
امیر
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
خداوند در قرآن می فرماید زمانی که حضرت ادم را از قرب الهی به زمین می اوردند دستور دادتمام فرشتگان وملائک بر، ادم سجده کند الا شیطان ، اما فرشتگان و
ملائک وقتی ادم را دیدند به خدا گفتند عرًضکردن خدایا اینها که که قبلاً به زمین فرستادی فساد کردند ، یعنی انسانهیی قبل از اددم در زمین بودند وگرنه در قران از فرا زمینی صحبت میشد پس دروغ امریکایی بود ولی قشنک...
Iran (Islamic Republic of)
15:19 - 1399/11/01
حسن روحانی هم باهاشون دیدار داشته حتی میخواسته باهاشون مذاکره کنه البته معلوم نیست سرچی
Iran (Islamic Republic of)
16:11 - 1399/11/01
مشخصا در امریکا تلاشهای گسترده ای برای بکار گیری قدرت جنیان صورت گرفته و در اصل این موجودات فرازمینی یا یوفو که میگن جنیان هستند
Iran (Islamic Republic of)
17:11 - 1399/11/01
بوریم سرپویی
پاسخ ها
جان جان
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
سرپو بر وزن سرنته بیتی همون کارتن معروفه.است
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
نقیییییی
بوریم علی اباد
Iran (Islamic Republic of)
17:50 - 1399/11/01
شایدباوراین چیزهاچون چشم ماندیده خیالات ودروغ پردازی آمریکاییها بدونیم ولی بایدباورداشته باشیم که خداوندی که خالق همه چیزهست همه این کهکشانها و۷طبقه آسمان را فقط باانسانها آفریده وموجوددیگری نیست ؟برای اوکه چیزی نیست اگربخواهدفقط کافیست که بگویدموجودشو
Iran (Islamic Republic of)
19:09 - 1399/11/01
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
Iran (Islamic Republic of)
22:52 - 1399/11/01
چندسال هست دارین زندگی میگنین چقد سواد دارین بجا اینگع هر روز توی اینترنت باشین ب سری تو قرآن بزنین متوجه میشن این داستان گه به این شرح هست وافعی نیس
Iran (Islamic Republic of)
00:12 - 1399/11/02
وجود فرازمینی ها واقعیت محضه‌و تایید شداست و ملاقات انسانها نیز صورت گرفته قومی که در بقایا آنان از ارتباطاتشان با فرازمینی ها استناد بسیار موجود است قوم مایا را می توان نام برد
Iran (Islamic Republic of)
06:58 - 1399/11/02
بدبخت و ساده لو کسیه که این مزخرفاتو باور کنه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
شیرآلات زمانی_1
عارفی_1
دکتر نائبی_1
سوییچ ایران_1
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_1
خرید باکس 1
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_3
خرید باکس 3
دکتر نائبی_3
سوییچ ایران_3
شیرآلات زمانی_3
عارفی_3
عارفی_4
شیرآلات زمانی_4
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_4
دکتر نائبی_4
سوییچ ایران_4
خرید باکس 4
سوییچ ایران_2
شیرآلات زمانی_2
خرید باکس 2
شرکت ویرا انرژی مهر ماهان_2
دکتر نائبی_2
عارفی_2
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
زمردی_فوتر موبایل اصلی
شفا_فوترموبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
فنی آتل_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_تزریق چربی موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
شفا_فوتر
فنی آتل_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
زمردی_فوتر اصلی
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
آیلین_تزریق چربی
دکتر سید مصطفی حسینی_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
کلینیک النا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
آیلین_فوتر بلفارو
شاخه نبات_ فوتر
قالیشویی نوین_فوتر