عکس: جنگ در مرز دو سودان
۱۶۱۰۱۹
۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۱
۱۱۶۵۵ 
حدود 300 هزار نفر از اهالی مناطق مرزی محل درگیری بین سودان و سودان جنوبی به ایالت شمالی سودان جنوبی یعنی بحرالغزل پناه برده اند.
خبرگزاری مهر: حدود 300 هزار نفر از اهالی مناطق مرزی محل درگیری بین سودان و سودان جنوبی به ایالت شمالی سودان جنوبی یعنی بحرالغزل پناه برده اند. شدت درگیری ها مانع از رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند می شود.

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

جنگ در مرز دو سودان

برچسب ها: