نوشته معنی دار محسن ترکی برای داوران
۲۰۴۹۷۰
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۴
۲۶۰۲۸
محسن ترکی در نوشته ای معنا دار که آن را در اینستاگرامش منتشر کرد ، از داوران لیگ برتر تشکر کرد.
خبرآنلاین: محسن ترکی داور بین المللی کشورمان که بار دیگر توانست با قضاوت های خوب به لیگ قهرمانان آسیا برگردد ، در نوشته ای از همه همکارانش در لیگ برتر تشکر کرد. او سعی کرد از سختی های کار داوری بگوید. داورانی که به خاطر تصمیم علیرضا فغانی در تبریز به شدت زیر فشار هستند:

سوت را که به نشانه ي اغاز ميکشد ميشود تنهاترين ادم روي زمين...پرچم را که بالا مي اورد مکافاتي دارد براي اثبات ادعاي بر حقش... امده اند تا با قضاوت عادلانه قهرمان را مشخص کنند..اما خودشان قهرمانان مسطتيل سبز هستند.... ﮐﻪ ﺯﺣﻤﺎﺗﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﻡﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ميدان مجري برقراري ﻋﺪﺍﻟﺖ هستند ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩﺑﺎﺷﻨﺪ .... ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ... ﺍﻧﻬﺎ ﻧﻮﺩ ﺩﻗﯿﻘﻪﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺪ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺧﺮﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﺍﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﺳﻮﺕ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺣﻮﺍﺱ ﺗﯿﻢ ﻣﺎﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ .... ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯﺷﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮑﻨﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎﺳﺎﮐﺸﺎﻥ ﺑﺒندﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ..... ﺍﻧﻬﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺪﺍﻥ هستند .... ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .... ﺍﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍﺩﺭ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﻼﺹ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺯدﻨﺪﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻧﺪ ... ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪﻭ ﺳﺒﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .....ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻪﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻﭼﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ آﻣﺪﯾﺪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﭘﺮﭼﻢ ﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﯾﺪ ... خدا قوت به تمامی داوران زحمتکش این سرزمین که در آسیا و جهان حرفی برای گفتن دارند اما در سرزمین خودمان به هیچ عنوان قضاوت و تصمیمات شان را نمی پذیرند.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج