کارتون: لباس بازیگران در برج میلاد!
۲۹۵۵۰۲
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۲
۲۰۰۴۰ 
در حاشیه انتشار عکس‌هایی از پوشش متنوع بازیگران درجشنواره فیلم فجر.
روزنامه قانون: در حاشیه انتشار عکس‌هایی از پوشش متنوع بازیگران درجشنواره فیلم فجر.

کارتون: لباس بازیگران در برج میلاد!
مطالب مرتبط