بحران آب در روستای فیض آباد
۳۷۸۴۹۵
۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۷
۲۹۴۱ 
روستای فیض آباد در ۵ کیلومتری مشهد قرار دارد و با حدود ۱۰۰ خانوار جزو روستاهایی است که دچار خشکسالی هستند و با تانکر به آنها آبرسانی میشود.
خبرگزاری تسنیم: روستای فیض آباد در ۵ کیلومتری مشهد قرار دارد و با حدود ۱۰۰ خانوار جزو روستاهایی است که دچار خشکسالی هستند و با تانکر به آنها آبرسانی میشود.
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
 
بحران آب در روستای فیض آباد 
برچسب ها: