اعتراضات سعید مرتضوی رد شد
۳۸۹۴۲۸
۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۴
۴۹۱۲ 
اعتراض سعید مرتضوی متهم پرونده تامین اجتماعی به گزارش کارشناس پرونده رد شد.
خبرگزاری مهر: مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده تامین اجتماعی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: در مراجعه‌ای  که امروز به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت داشتم، اعلام شد که پرونده در شرف صدور رأی است.

همدانی در خصوص آخرین وضعیت اعتراض مرتضوی افزود: کارشناس رسمی پرونده، گزارش تکمیلی سوم را درباره موارد اعتراض متهم به دادگاه ارایه کرده بود که به من ابلاغ شد. گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است.  

وی با بیان اینکه پرونده در اختیار قاضی دادگاه است، تاکید کرد: پرونده در مراحل صدور دادنامه است.
مطالب مرتبط