بررسی علمی نژادپرستی ما ایرانیان
۴۳۶۹۵۹
۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۷:۴۹
۱۳۷۲۷ 
بخشی از این تصور طبیعی است که قومیت های مختلف به نحوی به هویت خود بیشتر توجه دارند، اما ممکن است در جایی که قومی بخواهد به شکلی اقوام و قومیت های دیگر را تحقیر کند تبدیل به نژادپرستی شود.
هفته نامه کرگدن - مریم پیمان: گفت و گو با محمدامین قانعی راد حول یک محور شکل گرفت؛ این که آیا ایرانی ها نژادپرستند یا خودبزرگ بین؟ این که شکل گرفتن بعضی حرف ها و بحث ها در فضای مجازی می تواند دلیلی برای نژادپرست بودن ایرانی ها باشد؟ این که آیا اساسا از روی فضای مجازی و تعدادی حرف احساسی می شود درباره یک کشور هفتاد و چند میلیون نفری حکم کلی صادر کرد؟ با تعدادی از این سوالات به سراغ آقای قانعی راد رفتیم، اما از آن جا که حرف حرف می آورد، مسیر گفت و گو به این سوالات محدود نماند و پای بحث های دیگر هم به میان آمد.
 
بررسی علمی نژادپرستی ما ایرانیان

نژادپرستی را از منظر علوم اجتماعی چگونه تعریف می کنید؟ از نظر شما آیا نژادپرستی می تواند ویژگی یک جمع، گروه و اجتماع باشد یا یک خصیصه فردی است؟

نژادپرستی معادل انگلیسی racism است. یعنی ممکن است نوعی نژادگرایی وجود داشته باشد، منتهی از نظر سیاسی، واژه نژادگرایی را به کار می برند و از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی شاید واژه ethnocentrism به معنای قوم مداری واژه مناسب تری برای نشان دادن این وضعیت باشد. به این معنا که هر قوم، قبیله، ملت و گروه اجتماعی نوعی مرکزیت برای خود قائل است. گویا خود را در مرکز جهان می بیند. لذا داوری ها و قضاوت های آن ها درباره گروه ها و اقوام دیگر برمبنای این قرار دارد که خود را در مرکز و بقیه اقوام را در حاشیه قرار می دهند.

براساس این تعریف، رفتار همه ملت ها و گروه ها را می توان نژادپرستی نامید؟

بله، همه را می توان «قومیت محور» نامید. یعنی قوم من به عنوان یک ایرانی در مرکز است و افغانی، عرب و قومیت های دیگر در حاشیه قرار دارند و نسبت به من موقعیت پایین تری را اشغال می کنند. این وضعیت ریشه تاریخی دارد. در جغرافیای ایران قدیم، جهان را به هفت اقلیم تقسیم می کردند و معتقد بودند اقلیم پارس در مرکز  هفت اقلیم دیگر قرار دارد. اگر کشورهای مختلف را ببینید، آن ها نیز در نقشه جهان کشور خود را وسط ترسیم می کنند.

در نقشه های جهان نگاه کنید، ایران وسط است در حالی که ما در عمل در وسط قرار نداریم. از سوی دیگر، همه کشورها در وسط جهان هستند، زیرا زمین یک کره است. این نگاه، نشان دهنده خودمرکز بینی قومی و نژادی است.

آیا این نگاه طبیعی است؟

بخشی از این تصور طبیعی است که قومیت های مختلف به نحوی به هویت خود بیشتر توجه دارند، اما ممکن است در جایی که قومی بخواهد به شکلی اقوام و قومیت های دیگر را تحقیر کند تبدیل به نژادپرستی شود.

یک گام بیشتر از تحقیر، سرکوب دیگر اقوام است و بیش از این نیز تسلط یافتن بر سایر نژادهاست. این نوع نژادپرستی افراطی در نازیسم و گرایش های آن چنانی است که معتقدند نژاد ژرمن باید بر تمام جهان تسلط پیدا کند. لذا نژادپرستی طیفی از رفتارها را تشکیل می دهد و از نوعی خشونت نمادین و کلامی آغاز می شود و به تدریج به نوعی تسلط و تمایل به تسلط بر جهان می انجامد که در مرحله افراطی، قوم مداری فرهنگی با نوعی نژادپرستی سیاسی ادغام می شود؛ زمانی که هم فرهنگ جامعه و هم نظام سیاسی زمینه های قوم پرستانه داشته باشند. از ترکیب این دو، نظام های وحشتناکی شکل می گیرد که در داخل، جنبه توتالیتر و در مقیاس جهانی، جنبه امپریالیستی و تهاجم طلبی دارند و می خواهند همه جهان را تحت سلطه خود قرار دهند.

نژادپرستی از یک احساس فرهنگی ملایم که در بیشتر افراد وجود دارد شروع و تا یک نگرش امپریالیستی، ستمگرانه و تسلط طلبانه ادامه می یابد و سطوح مختلفی دارد.

اما این طیف برای مفهوم نژادپرستی بسیار گسترده است.

نباید فکر کنیم که نژادپرستی، لزوما نازیسم یا نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی بوده و ستم نسبت به سیاهان و سرخ پوستان در مرحله ای از تاریخ آمریکا مصداق آن بوده است. هر چند برخی معتقدند که این گرایش هنوز هم وجود دارد منتها سطوح نژادپرستی و قوم محوری را باید در نظر گرفت.

گاهی مردم آلمان و ژاپن امروز را هم نژادپرست می خوانند. این ها صرفا برچسب های غیرعلمی هستند یا ریشه های تاریخی دارند؟

وقتی انسان ها یک گروه اجتماعی تشکیل می دهند، خود را مرکز زمین می دانند. قوم مداری و هویت های فرهنگی، امری عام است و در همه جوامع و در همه شرایط این احساس وجود دارد. در موقعیت های  خاصی تشدید می شود و به شکل بیمارگون در می آید. مثلا نمی توان گفت مردم سوئد، زبان و شرایط فرهنگی خود را دوست ندارند. این احساس در شرایطی تشدید می شود؛ شکست یکی از این شرایط است.

مثلا در آلمان، این وضعیت کاملا در حال کنترل است و از گرایش های نژادپرستانه، برتر خواندن نژاد آلمان و نظام هیتلری تبری می جویند، اما به زبانشان علاقه دارند و ظرفیت زبان خود را بسیار زیاد می دانند. به این دلیل نمی توان آن ها را نژادپرست خواند.

همه اقوام و گروه ها سطحی از تعلق فرهنگی را دارند. باید در درجه اول، موقعیت های تحریک نژادپرستی فرهنگی را مهار کرد و در مرحله بعد، مراقب بود تا با نژادپرستی های سیاسی پیوند نخورد. حفظ هویت و خودبرتربینی در هر فرهنگی وجود دارد، اما در موقعیت هایی بروز بیشتری پیدا می کند. نژادپرستی در آلمان، براساس تحلیل آیزیا برلین، به خاطر موقعیت «شکست» از فرانسه در قرن هفدهم میلادی است. این شکست، روح آلمانی را دگرگون کرد و نفرت را نسبت به سایر اقوام در بین آلمانی ها گسترش داد.

موقعیت دیگر، شرایطی است که یک فرهنگ و در تعامل با دیگر فرهنگ ها قرار نمی گیرد و شرایط «تک فرهنگی» شکل می گیرد. ارتباط ژاپنی ها با جهان خارج کم بود وب یشتر با آسیای شرقی، چین و کره که بسیار هم از نظر فرهنگی شبیه بودند، تماس داتند. یک دستی ظاهر، زبان و فرهنگ را در آن ها می بینید و این نوعی «تک فرهنیگ» و «فروبستگی فرهنگی» است که باعث تقویت نژادپرستی می شود، چون تجربه ای از فرهنگ های دیگر نداریم و نمی دانیم اقوام و زبان های دیگری هم هستند. به این ترتیب، «شکست فرهنگی» و «جداافتادگی فرهنگی» دو وضعیت مهم در پیدایش نژادپرستی فرهنگی است که عواطف ما را تحریک می کند.

چه میزان قوم مداری طبیعی است؟ از کجا به بعد ناهنجار است و می تواند برای جامعه خطرناک باشد؟

به دریافت ما از «هویت» بر می گردد. امین معلوف کتابی دارد به نام «هویت های مرگبار». در این کتاب می گوید هر انسانی هویتی دارد؛ مثلا من یک مرد، ایرانی، مدرس و محقق هستم. هیچ کس بی هویت نیست، اما این که چه زمانی این هویت به هویت مرگبار تبدیل و خطرناک می شود، جایی است که من، هویت های دیگر را طرد و تصور کنم در جهان باید مرکزیت داشته باشم و جهان من بر دیگر جهان ها سلطه پیدا کند. یعنی، نوعی برتری به هویتم بدهم. اشکالی ندارد احساس کنم یک ایرانی هستم، ولی نباید گمان کنم که هر کسی ایرانی نیست، در موقعیت پایین تری نسبت به من قرار دارد.

چطور می توان از سطوح پایین و به شکل فرهنگ از طریق بدنه جامعه نژادپرستی را کنترل کرد؟ تجربه نشان داده بعید است، دولت ها از سطوح بالا بتوانند این هیجانات را کنترل کنند.

اتفاقا سطوح بالا و مسئولین سیاسی بسیار تاثیرگذارند. زمانی که گرایش فرهنگی قوم مداری با نوعی رفتارسیاسی نژادپرستانه ترکیب شوند، فاجعه آمیز است. فرض کنیم ایران و عربستان در مورد اختلاف پیدا کنند. این جاست که گرایش های ضدعرب مردم فعال می شود. اگر دیپلماسی در سطح بالا باعث تشویق و تحریک این امر بشود، پیامدهای آن بسیار بد خواهدبود و دولتمداران هستند که می توانند نقش زیادی داشته باشند و عقلانیت سیاسی را حفظ کنند. یعنی در موقعیت هایی که عقلانیت فرهنگی متزلزل می شود و گروه ها رفتارهای نژادپرستانه از خود بروز می دهند، دستگاه سیاسی با خرد سیاسی می تواند برخورد و مسئله را کنترل کند.
 
بررسی علمی نژادپرستی ما ایرانیان 

نهاد و نظام آموزش این بین نقشی ندارد؟

نقش آموزش در تربیت دانش آموزان مهم است. نظام مدرسه نسل فردا را پرورش می دهد و این نظام باید فضایی را فراهم کند که بچه ها از فضای تک نژادی و تک قومیتی خود خارج شوند و با زبان ها، قومیت ها و ادیان دیگر آشنایی پیدا کنند. این یکی از مهم ترین وظایف نظام مدرسه و برنامه های درسی است. بچه ای که دبستان یا دبیرستان را به اتمام می رساند باید درک درستی از تنوع فرهنگی داشته باشد، چون نژادپرستی فرهنگی و قومیت مداری فرهنگی از نوعی تک فرهنگ گرایی، به رسمیت نشناختن و احترام نگذاشتن به فرهنگ های دیگر بر می خیزد.

بچه ها باید آموزش ببینند که زبان دبگری جز زبان آن ها هم وجود دارد. لازم است تعاملات تاریخی ما با ملت های مختلف را نشان بدهند و این تنوع را به شیوه های متفاوت در درس های تاریخ، ادبیات، جغرافیا و مطالعات اجتماعی آموزش دهند و به بچه ها این حس را منتقل کنند که این جهان، جهان متنوعی است و در آن، همه حق زندگی دارند و هیچ قومی نسبت به قوم دیگر برتری ندارد، اما در سیستم آموزشی نظام مدرسه ما در بهترین حالت تاکید بسیاری بر فیزیک و ریاضی شده است.

این ها در جای خود هم هستند، ولی فقط این ها نیست. به این دلیل است که می بینیم فارغ التحصیلان به خوبی معادلات ریاضی را حل می کنند و فرمول های مثلثاتی را حفظ کرده اند، اما درباره تنوع قومی نمی دانند و درباره این تنوع هیچ تجربه ای ندارند.

در ناخودآگاه فرهنگی ساکنان سرزمین ایران به دلیل شکست هایی که از اعراب و اقوامی که از شرق به ایران حمله کرده اند مثل سلجوقیان و مغول ها، ایماژها و تصورات نهفته ای وجود دارد که پیش داوری ایجاد می کند؛ آن ها مکتوم و پنهانند و به نظر می رسد چنانچه زمینه هایی پیدا کند، فعال خواهدشد.

اگر در اعماق فرهنگ ایرانی جست و جو کنید پیش داوری نسبت به اقوام مهاجم شرق وجود دارد و در زمینه مناسب ممکن است فعال شود. باید برای این حوزه فکری بکنیم. چندین بار دیده ایم که در شرایط و موقعیت هایی که پیش آمده، موج های وحشتناک و توهین آمیزی در ضدیت با اعراب در فضای مجازی شکل گرفته است. نقش عقلانیت فرهنگی که در دست نخبگان فرهنگی است و عقلانیت سیاسی که باید توسط دستگاه سیاسی بر جامعه حاکم شود، در این موارد بسیار جدی است.

البته گاهی بعضی رفتارهای احساسی، نشان دهنده هیجان های انباشته است که منتظر فوران هستند.

غرب ستیزی بخشی از فرهنگ ماست که در طی دهه های اخیر در فرایندها و مبارزات ضداستعماری به ما منتقل شده و ما چنین احساسی نسبت به غرب هم داریم. این احساس بیانگر فروتر بودن ما نیست، بلکه ناشی از برتر دیدن آن هاست. بنابراین، نوعی کین توزی نسبت به قوم برتر در ما هست. دو حس داریم؛ حسی نسبت به قومی که فروتر می دانیم و نسبت به آن هیجاناتی داریم و تحقیرشان می کنیم. از طرفی هم احساساتی نسبت به قومی داریم که آن ها را برتر می دانیم و ممکن است احساس کین توزی داشته باشیم و صفات خوب آن ها را به شکل صفات بد ببینیم. مثلا رفاه آن ها را نبینیم و ضعف دینداری و اخلاق در آن جامعه را برجسته کنیم.

پیش داوری ها گاهی نسبت به اقوامی است که آن ها را برتر می بینیم، ولی نمی خواهیم آن را بپذیریم، زیرا تمایلی به ما می گوید که تو باید برتر باشی. جایی که برتر نیستیم و او برتر است، سعی می کنیم خوار و خفیفشان کنیم. با خشونت کلامی برخورد می کنیم تا حس قوم مداری خود را ارضا کنیم و بگوییم تحقیرش کردیم.

یعنی نژادپرستی را یک امر اجتماعی می دانید؟

بله، نژادپرستی به تمامی یک مقوله اجتماعی است که به یک عادت فکری و عاطفی در بین افراد تبدیل می شود؛ یک گرایش فرهنگی است که تبدیل به نگرش فردی می شود و هر موقع زمینه اجتماعی تقویت شود، این عواطف بروز پیدا می کند و صحنه جامعه را، هر چند در دوره کوتاه، به تصرف خود در می آورد.

اگر این اتفاق در بازه های زمانی کوتاه، مثلا سه، چهار بار در سال، در جامعه دیده شود، مانند آنچه در سال های اخیر در ایران دیدیم، نشانه چیست؟

نشانه آسیب پذیری آن جامعه است. یعنی جامعه ظرفیت زندگی در جهان متکثر را ندارد و از نظر فرهنگی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی نیازمند کار است. این جامعه نشان می دهد که آماده است تا به شدت دستخوش عواطف بشود و عقلانیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را نادیده بگیرد، چون آن چه مانع عقلانیت می شود قوم مداری است. وقتی خود را مرکز می دانید، دیگران را طرد می کنید و دوقطبی هایی بین خود و دیگری می سازید، خود را اهورایی تلقی می کنید و دیگران را اهریمنی، تفکر را تعطیل می کنید.

با این دوگانه سازی ها و ثنویت ها اجازه نمی دهید فکر، اندیشه و عقلانیت کار کند. بنابراین در صحنه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عواطف گوناگون نژادپرستانه، هویت گرایانه و تک فرهنگی فعال می شوند و صحنه اجتماعی را تصرف می کنند. در جامعه ما که چندین بار در سال شاهد این رفتارها هستیم، عواطف اجتماعی هنوز بر عقلانیت اجتماعی مان غلبه دارد و به سادگی عواطف و هیجانات و پیش داوری های پیدا و پنهان به سطح می آید و خود را نشان می دهد.

در جهان معاصر، آنچه سامان جامعه را تعیین می کند، بیش از همه عقلانیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. این به این معنا نیست که عواطف اجتماعی منفی هستند. می توانیم ایران، تعالیم دینی و زبانمان را دوست داشته باشیم، اما اگر آن ها را به پیش داوری های شدید اجتماعی تبدیل کنیم و هویت های معمول زندگی اجتماعی مان، موتورهای محرک مفهوم سازی های قطبی و پیش داوری های قومی شوند، خطرناک است. این مشکلی است که باید کنترل شود.

ولی به راحتی قابل کنترل نیست.

باید هم از بالای هرم جامعه و هم از پایین، آن را کنترل کرد. قانون گذاران، سیاستگذاران، سیاستمداران، روشنفکران، هنرمندان، معلمان، روزنامه نگاران و گروه های مرجع مختلف اجتماعی و به طور کلی نخبگان فرهنگی و سیاسی رسالت سنگینی دارند. روحانیون ما بخشی از نخبگان فرهنگی هستند. باید به این جامعه کمک کنند تا بتوان از پیش داوری های قومی، قبیله ای، زبانی و مذهبی خارج شود.

با توجه به ظرفیت های ادیان جهانی از جمله اسلام می توان چند فرهنگ گرایی و توجه به تنوع قومی، نژادی و زبانی را محقق کرد. روحانیت نقش برجسته ای دارد تا به جامعه کمک کند و بر پیش داوری ها فائق بیاند. در عین حال، روحانیت می تواند محرک این پیش داوری های قومی، نژادی، زبانی و به ویژه دینی باشد.

متاسفانه در منطقه شاهدیم طالبان و داعش به غیر از تاکید بر پیش داوری های نژادپرستانه و قومی کار دیگری نمی کنند. داعش نژادپرست است؛ یعنی به برتری یک گروه فرهنگی نسبت به همه عالم معتقد است. نژاد زیستی ممکن است مد نظر نباشد، اما نژاد فرهنگی مدنظر داعش است که متاسفانه ریشه دینی دارد. در عین حال، ظرفیت هایی در مذهب برای فائق آمدن بر نژادپرستی های فرهنگی می بینیم. این جا نقش روحانیت پیشرو و آگاه است که در ایران و کشورهای دیگر تلاش کند تا زمینه های نژادپرستی را خشک کند و امکان تعامل انسان ها با یکدیگر را بر منبای معیارهای انسانی و نه بر مبنای معیارهای نژادی فراهم کند.
برچسب ها:
انتشار یافته: 35
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
09:22 - 1395/09/25
ای فرزندان ادم ایا از شما عهد و پیمان نگرفتم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمنی اشکار است ؟ قران کریم .
ای مردم ما شما را از یک زن و مرد افریدیم و شما را دسته ها و گروههایی قرار دادیم تا از یکدیگر باز شناخته شوید همانا گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست .
اگه به جای وقت تلف کردن تو فضای مجازی یه کم قران بخونیم دچار گمراهی هایی مثل نژاد پرستی نمیشیم .
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
اؤ خوىت شروع كن پس و کمتر بیا فضای مجازی و برو همون کارهایی که گفتی رو واسه خودت انجام بده
Australia
09:24 - 1395/09/25
ما به اقوام ایرانی هم رحم نمیکنیم وبشدت همدیگرو تحقیر میکنیم، همه به خون هم تشنه شدیم در این حد، اتباع کشورهای دیگه که جای خود دارند...
من فکر میکنم ....نگم بهتره، ولی میشه درستش کرد به شرطی که سعی کنیم در همه موارد به ارزش ها، زبان،لباس و...دیگر اقوام احترام بزاریم
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1395/09/25
همه این صحبتا درست ولی این که تعداد بالایی افغانی غیرقانونی بدون پرداخت ریالی هزینه و مالیات از امکانات عمومی که امنیت جزیی از اوناست سواستفاده می کنن چی میشه پس؟؟؟
پاسخ ها
حسین از شابد
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
در عوض دولت چه کاری براشون انجام میده خواهشا زود قضاوت نکنید
Iran, Islamic Republic of
10:50 - 1395/09/25
مدیریت محترم سایت :

به خاطر احترام به نظر مخاطب و اصلاح عکس موجود در متن ،از شما و سایر همکاران کمال تشکر و امتنان را دارم.
Iran, Islamic Republic of
11:04 - 1395/09/25
این جو رو خودتون بوجود آوردین .هر انسانی حق تحصیل به زبان مادری رو داره ولی درایران این حق نیست با برچسب های مثل نژاد پرستی و تجزیه طلبی صورت مسله رو پاک میکنن.پس بهتره از اساس پیگیر باشیم .با نظر دادن قضیه حل نخواهد شد.در عمل ثابت کنیم که به نطر عقیده زبان نژاد همه اقوام احترام قائلیم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
کجا نوشته هر انسانی حق تحصیل به زبان مادری را دارد؟ در کشورهای بسیار مرفه دنیا که ازادی و رفاه ان شهره خاص و عام است (کشور های اسکاندیناوی) هم چنین چیزی نیست که هر کسی به زبان مادری درس بخواند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
عزیزم هر کشوری زبان رسمی خودش رو داره،در ایران زبان رسمی فارسیه و این معنیش این نیست که سایر زبانها ارزش کمتری دارند یا افراد حق ندارن به این زبانها بها بدن ،افراد هرجا که دوست داشته باشن میتونن با زبان قوم خودشون حرف بزنن.مثلا فکر کن تو آمریکا که پره از اقوام دیگه مثل چینی ،عربی،اسپانیایی و... حالا هرکی بخواد ساز خودشو بزنه و بگه من حق دارم به زبون مادری خودم تحصیل کنم! بلبشو نمیشه؟بنابراین همه رسانه ها و سیستم رسمی کشورشون از انگلیسی استفاده میکنن.
با تقکر شما تو ایران هر استانی باید زبان رسمی خودشو داشته باشه و تلویزیون و روزنامه و همه چیز به زبان اون قوم باشن!یه استان ترک،یه استان عرب،یه استان کرد،لرد ،بلوچ و.... منطقیه اینطوری؟
Iran, Islamic Republic of
12:53 - 1395/09/25
حدود 5 میلیون افغانی داره توی ایران زندگی میکنه
این تعداد به نظر شما زیاد نیست
تازه ما ایرانی ها خیلی هم بهشون احترام گذاشتیم
اگرافغانی ها از رفتار ایرانی ها ناراحت هستند هر چه سریعتر به کشور خودشون برگردند...
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
واقعا پررو شدن
Iran, Islamic Republic of
13:32 - 1395/09/25
مفت مفت تو این مملکت زندگی میکنن بعد طلب کارن بفرستینشون کشور خودشون
Iran, Islamic Republic of
14:27 - 1395/09/25
اگه ما از بودن افغانی ها که در اصل ایرانی اند ناراحت هستیم پس اروپاییا و امریکاییا چی بگن که اینهمه مهاجر رو تو کشورهایی به مراتب پیشرفته تر و خوش اب وهوا تر از ما راه دادند ؟؟؟همین المان پر از ترک و فارس ست . فرانسه پر از عرب .
در ضمن افغان های فارسی زبان در اصل تاجیک اند و بد نیست بدونیم ابوعلی سینا هم تاجیک بوده .
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
ایرانی ها در غرب موفق هستند یکی نکن از لحاظ رفتاری و شخصیت خیلی فرق دارند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
برو بابا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
آفرین به شما ،کاملا حرفتون درسته ،
دوستانی که از وجود افغانی ها این همه ناراحتند و دلهاشون پر از کینه نسبت به سایر انسانهاست به مفهوم انسانیت کمی بی توجهند و فقط منافع شخصی رو میبینند ، اونم به صورت عامیانه نه تخصصی
Iran, Islamic Republic of
17:36 - 1395/09/25
مردم اونجا رو ندیدم اما این افغانی ها که ایران اومدن ارثشون رو میخوان همه جرمی هم دارن
Iran, Islamic Republic of
17:39 - 1395/09/25
چند خونه دیدم سرایدار افغانی اذیت و لج میکنند همه رو با هم دشمن میکنند کارشون پیش بره متاسفانه بغضی مدیر ساختمون همراهی میکنند هردو بخاطر پول
Iran, Islamic Republic of
17:42 - 1395/09/25
من نژاد پرستم آره جدیدا 11 نفر افغانی در فردیس به پسر 15 ساله تعرض کردن مرد . یا اون توریست زن فراتسوی نبخشیده بود افغانی ها اعدام بودن کلی خبر این شکلی هست
Iran, Islamic Republic of
17:45 - 1395/09/25
اگر افغانی خوب بودن سوئد و آلمان همشون رو دیپورت نمیکرد . عمرا ایرانی با اینا قابل مقایسه نیست خبرها رو بخونید ایرانی افتخار آفرینه تو دنیا موفق هستند
پاسخ ها
بدون نام
United States
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
ببخشید من ماه پیش نروژ بودم.همه جای دنیا به ایرانی ها با چشم بد نگاه میکنند.اینایی که شما میگین حرفایی هست که خودمون ساختیم
Iran, Islamic Republic of
18:11 - 1395/09/25
وقتی اگر یک افغانی قتل و تجاوز و نا هنجاری کرد رفتارش درست نبود چیزی نگیم بهش برمیخوره چون میشیم نژادپرست چه استدلالیه
Iran, Islamic Republic of
18:17 - 1395/09/25
من از مردم افغانستان نه اما اونایی که میان اینجا پررو بازی بدم میاد تو شبکه ها بی جهت چقدر توهین به ایرانی میکنند
Iran, Islamic Republic of
18:19 - 1395/09/25
ملت افغان نسل در نسل بدبخت شدن عقده ای شدن
Iran, Islamic Republic of
18:27 - 1395/09/25
سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به 10 هزار افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشته‌اند.

گفته می‌شود پس از نگرانی‌های امنیتی اخیر، افزایش احساسات علیه مهاجرین و تشدید و اعتراض گروه‌های ضد مهاجرت، دولت آلمان تصمیم به اخراج گروهی از پناهجویان پذیرفته نشده افغان گرفته‌اند.
همه مشکل دارند با هاشون گندشو دراوردن
http://www.bartarinha.ir/fa/news/442468/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
Iran, Islamic Republic of
18:29 - 1395/09/25
این چه عکسی که گذاشتین خواهشن عوضش کنین
Iran, Islamic Republic of
19:01 - 1395/09/25
به به! ابوعلي سينا يه مدعي تازه پيدا كرد:))))))
Iran, Islamic Republic of
19:11 - 1395/09/25
ممنونم از مطلبی که گذاشتین من خودم از اتباع عراقی ساکن ایران هستم ولی باور کنید بعد از گذشت 35 سال که تقاضای ایرانی بودن را دارم هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده است در حالی که مادرم ایرانیست
Austria
21:01 - 1395/09/25
حرفای خوبیه, همه جای دنیا ناسیونالسیم و عرق ملی هست, هم افغان هم المان, ولی تو مدرسه هیچوقت یه همچین اموزشی ندادن که همه ملیتها و نژادها قابل احترام هستند. خوبه حالا ایرانی ها در کنار افغانها و عراقی ها بزرگترین قشر مهاجر دنیا هستند وهمه جا به چشم دیده میشیم.
Canada
21:34 - 1395/09/25
وضعیت بد مهاجران فقط ناشی از طرف مردم ایران نیست بلکه خود مهاجران هم مقصر اند
اول اشتباهات ما:
1-این که احترام نمیذاریم (که البته این خصوصیت نسل فعلی ایران است چون حتی به یک پیره مرد و حتی اعضای خانواده خودمون هم احترام نمیذاریم در حالی که نسل های قبل ما از خصوصیات بارزشون احترام گذاشتن بود)
2-یکی دیگه این که کشور ما از نظر اقتصاد داغونه و این بندگان خدا در حداقل ممکن دارن زندگی میکنند
3-و موضوع دیگر رسانه ها که به جو ضد مهاجر دامن زده اند و مردمی که از تاریخ هیچی نمیدونن و اینها را بیگانه میدونن در حالی که مهاجران از قوم تاجیک و هزاره اند که به جرات میتونم بگم از نظر دین و فرهنگ و زبان کاملا شبیه ما هستند چون در اصل ایرانی اند.
این 3 مورد اساسی از طرف ما بود
اما موارد اساسی که مقصرش مهاجرانند:
1-ورود غیرقانونی مهاجران که باعث ایجاد مشکل برای کشور میشه
2-قد نشناسی بعضی از مهاجران و درک نکردن شرایط ایران (مثلا توقع مدرسه مجانی دارند در حالی که خود ما هم چنین امکانی نداریم)
3- جرایمی مثل تجاوز و قتل توسط برخی مهاجران که فقط به ایران هم محدود نیست همین چند روز پیش یه دختر المانی هم مورد تجاوز یک نفر قرار گرفت و بعد هم کشته شد ولی فرقش اینه در المان مهاجران رفتن ابراز همدردی و تاسف کردند اما در ایران چنین کاری نمیکنند در حالی که ایرانی ها سر قضیه ستایش این عمل را برای مهاجران انجام دادند.
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1395/09/28
این محقق میگه ایرانی غرب ستیز است. اصلا اینطور نیست. فقط ... برعکس ایرانی ها بخاطر اختراعات و ابتکارات و تمدن غرب اتفاقا غرب و غربی ها را خیلی دوست دارند. همه توریست های غربی از دوستی مردم ایران با آنها در حیرتند. ایرانی ها خوب میفهمند و قدرشناسند. اتومبیل. کولر تلویزیون ومبایل و تمام دست آوردهای تمدن از غرب هستند. اون که توی مبایل و ماشین غربی به غرب توهین میکند ایرانی نیست. یک تحقیقی توی این زمینه بد نیست
Iran, Islamic Republic of
14:38 - 1395/09/28
هفته نامه کرگدن که چه اسم برازنده ای!هدفتون ازین از بین بردن وحدت چیه؟ بعد هی ما مینالیم چرا کشورمون پیشرفت نمیکنه, نگو خودمون از درون به هم ضربه میزنیم.این کشورای اروپایی که همه عاشقشن نمونش انگلستان چطور تونست با جمعیت60 میلیونی کشوری مثل هند با جمعیت میلیاردی رو به سلطه بگیره؟چون هند وحدت نداشت.
با امثال شما نمیشه به اینده امیدوار بود.
Iran, Islamic Republic of
23:21 - 1397/09/19
لطفاً نظر منم چاپ کنید درودبرشما.
Iran, Islamic Republic of
01:29 - 1397/09/22
ایرانی ها نژاد پرست نیستند ولی درمقابل نژادپرستی بعضی ها باید جبهه گیری کنند حالا خودتون قضاوت کنید این مقابله به مثل به حقّه یا نه؟
Iran, Islamic Republic of
17:00 - 1398/09/29
سلام یک سوال چرا استفاده از لفظ ازار دهنده در قبال افغان ها تا این حد جا افتاده البته در سال های اخیر به نظرم به خاطر دسترسی به خبر گذاری های خارجی کمتر شده هر چند که دوباره دارد جا می افتد و در بعضی شهر ها نوعی عادت است از لحاظ فرهنگی تحقیر زبانی چطور و از کجا در یک جامعه چنین جا می افتد؟ ایا مسعله تقریبا دورغ بودن تاریخ ایران در این امر دلیلش است؟
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج