زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام
۴۴۰۲۰۲
۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱
۲۸۳۸ 
نبرد جزایر پالائو و ماریانا نبردی است در جنگ جهانی دوم که در ژوئن سال ۱۹۴۴ با حمله ارتش ایالات متحده آمریکا به جزیره سایپن شروع شد و در نوامبر همان سال با پیروزی ارتش ایالات متحده آمریکا و عقب نشینی ارتش امپراتوری ژاپن از جزایر پالائو و ماریانا به پایان رسید.
وبسایت مشرق: جزایر ماریانای شمالی مجموع الجزایست زیبا در اقیانوس آرام که از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.
 
نبرد جزایر پالائو و ماریانا نبردی است در جنگ جهانی دوم که در ژوئن سال ۱۹۴۴ با حمله ارتش ایالات متحده آمریکا به جزیره سایپن شروع شد و در نوامبر همان سال با پیروزی ارتش ایالات متحده آمریکا و عقب نشینی ارتش امپراتوری ژاپن از جزایر پالائو و ماریانا به پایان رسید.
 
حال پس از گذشت چند دهه فقط زباله های ادوات جنگی آمریکایی ها، برای این سزمین زیبا و مردمانش به جای مانده که موجب آلودگی بصری ساکنان و گردشگران می‌شود.
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
 
زباله‌های آمریکایی در قلب اقیانوس آرام 
مطالب مرتبط