واکنش سهیلی به توزیع «گشت۲» در نمایش خانگی
۵۳۹۴۹۹
۰۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۲۱
۶۶۳۱ 
بعد از قاچاق فیلم «گشت ۲» و واکنش‌های کارگردان و بازیگران این فیلم سینمایی، و همزمان با ورود آن به شبکه نمایش خانگی، سعید سهیلی پستی در صفحه اینستاگرامش قرار داد.
سینما سینما: بعد از قاچاق فیلم «گشت ۲» و واکنش‌های کارگردان و بازیگران این فیلم سینمایی، و همزمان با ورود آن به شبکه نمایش خانگی، سعید سهیلی پستی در صفحه اینستاگرامش قرار داد.

این کارگردان نوشت:

امروز فیلم گشت ۲ در شبکه خانگی توزیع شد، حالی دارم شبیه خود فیلم، تلخ و طنز، خوش و ناخوش، خوب و بد، از یک رو خوشحالم که مردم در همین روز اول، از نسخه خانگی فیلم به شدت استقبال کردند، از روی دیگر غمگینم که قاچاقچیان نگذاشتند اکران طبیعی فیلم ادامه پیدا کند، به هر حال … حال اینروزهای من اینست، حالی متغیر و غریب، گاهی حوالی خوب، گاهی حوالی بد
 
واکنش سهیلی به توزیع «گشت ۲» در نمایش خانگی