کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان
۵۶۵۳۳۵
۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۳
۶۴۴۶ 
والدین مجارستانی با فرستادن بچه هایشان به کمپ هایی که فعالیت هایی از جمله مبارزه با شمشیر و آموزش‌های ارتش در آن‌ها انجام می‌شود، نمونه کامل معنای سختگیری هستند.
برترین ها: والدین مجارستانی با فرستادن بچه هایشان به کمپ هایی که فعالیت هایی از جمله مبارزه با شمشیر و آموزش‌های ارتش در آن‌ها انجام می‌شود، نمونه کامل معنای سختگیری هستند. مدرسه شجاعت ویزسولی در مجارستان با هدف قوی کردن بچه‌ها تاسیس شده است. فعالیت‌های منحصربفرد و خطرناک این کمپ هیچ سیاست تکنولوژی ندارد که تضمین کند بچه‌ها بهترین تجربه هفته را داشته باشند. والدین کودکانشان را به این کمپ‌ها می‌فرستند که طعم زندگی یک سرباز واقعی را احساس کنند. بچه‌ها خودشان به این کمپ‌ها می‌آیند و هیچکس آن‌ها را مجبور نمی‌کند، اما توسط والدینشان تشویق می‌شوند. البته اگر کسی دوست نداشته باشد آزاد است که کمپ را ترک کند.
 
فعالیت‌های روزانه که شامل اسب سواری، مبارزه دست به دست و پرتاب نیزه می‌شود توسط افراد حرفه‌ای نظارت می‌شود که بیشترین سطح امنیت را داشته باشند. والدین باید از خطرات واقعی که فرزانشان را در معرض آسیب قرار می‌دهد چشم پوشی کنند. باوجود این خطرات، والدین مشتاقند بچه هایشان را به این کمپ‌ها بفرستند.
 
این اردوگاه به روی بچه‌ها با همه سنین باز است و در کنار هم به آن‌ها مهارت‌های جدید می‌آموزد. در پایان هفته، کودکان فرصتی برای نمایش مهارت‌های جدید در مثابل والدینشان می‌یابند. فعالیت‌های هرروز متفاوت است. گاهی ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر پیاده به طرف جنگل می‌روند و تکنیک‌های مختلف مبارزه را یاد می‌گیرند، سوار اسب می‌شوند، قلعه خودشان را می‌سازند و تعمیر می‌کنند، غدای خودشان را می‌پزند و نظافت می‌کنند؛ بنابراین وقتی بچه‌ها اردوگاه را ترک می‌کنند بیشتر مورد احترام هستند و نظم و مسئولیت پذیری بهتری دارند. دختران نیز مانند پسران در این اردوگاه فعالیت می‌کنند و هیچ استثنائی وجود ندارد.
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان 
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان 
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان 
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان 
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان 
 
کمپ سربازی برای بچه‌ها در مجارستان