آقای روحانی، لیست اموال فرزندانت را منتشر کن!
۵۸۷۱۵۱
۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۱
۹۹۳۰
احمد توکلی:
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت وعدالت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست اموال ودارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیارعموم قراردهد.
خبرگزاری ایسنا: احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت وعدالت طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست تا در جهت شفافیت هرچه بیشتر، فهرست اموال ودارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیارعموم قراردهد.

متن این نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس‌جمهور محترم

با سلام و احترام

مستحضرید که «تعارض منافع»، به شرایطی گفته می‌شود که در آن، فردِ مسئولی در بخش عمومی که در حوزه‌ای از وظایف سازمانی خودشاختیار تصمیم‌گیری دارد، در همان حوزهمنافع خصوصی داشته باشد. بدیهی است این وضعیت ممکن است بر تصمیم یا رفتار صحیح وی تأثیر بگذارد و تصمیمات به سمتی برود که به بهای آسیب به منافع عمومی، منافع شخصی تضمین شود. حال، مردم چرا و چگونه باید به مسئولانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند مطمئن باشند که همواره بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و شخصی‌ خود و صرفاً در جهت منافع ملی تصمیم می‌گیرند؟ مردم مسئولان را سلمان و ابوذر نمی‌دانند و بالطبع می‌خواهند بدانند چگونه باید از آنان مراقبت کنند تا خدای ناکرده خدمتگزاران حکومت دچار فساد نشوند؟ و چه طور این اطمینان و اعتماد حاصل می‌شود که تصمیماتی که آنان می‌گیرند متأثر از انگیزه‌های شخصی نیست؟ برای تأمین این اطمینان و اعتماد، با ذکر مقدمه کوتاهی چند پیشنهاد تقدیم می‌گردد.

امروزه در کشورهایی که در پیشگیری از فساد پیشتاز هستند، به مهار پدیده‌هایی چون تعارض منافع به عنوان ریشه اصلی اغلب مفاسد و معضلِ «درهای چرخان» که به رفت‌وآمد مدیران بین بخش خصوصی و عمومی اطلاق می‌شود، به عنوان شاهراه اصلی پیشگیری از فساد که مد نظر جنابعالی نیز است، توجه می‌کنند، چه رسد به اینکه مدیری در سطح وزارت، همزمان در بخش خصوصی و عمومی جایگاه رسمی داشته باشد. حتی کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، انگلستان، لهستان و کره جنوبی در اقدامی کاملاً حساب شده و برای رفع همه شبهات نسبت به اقدامات سیاستمداران و مسئولان بخش عمومی، از سازوکاری تحت عنوان امانتسپاری چشم­بسته(Blind Trust) استفاده می‌کنند؛ به این صورت که مسئول در ابتدای دوره‌ی صدارت، تمام اموال و دارایی خود را به امانت نزدکارگروهی دولتی به امانت می‌سپرد و آن کارگروه تا پایان مسئولیت وی، مدیریت معقول اموال و دارایی‌های او را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه وی اطلاعی داشته باشد. این تدبیر عملاًتا اندازه قابل قبولی از تأثیر منافع شخصی در تصمیمات آن مسئول جلوگیری می‌کند.

در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون اساسی و قوانین عادی ما نیز به مقوله تعارض منافع و چاره­جویی آن توجهاتی شده است. در اصل مذکور عضویت مقامات و کارمندان قوه مجریه و نمایندگان مجلس در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است. در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴برخی از موقعیت‌های حدوث تعارض منافع بدون ذکر این اصطلاح، برشمرده شده و برای پیشگیری از فسادزایی آنها احکامی وضع گردیده است (مواد ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۱۸)؛مانند آنکه رئیس شورای بورس و رئیس سازمان و مدیران بورس باید فعالیت‌های مالی و اقتصادی دو سال پیش از انتصاب خود را به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهند. همین اشخاص و کارمندان بورس و اشخاص تحت تکفل آنان از هرگونه معامله اوراق بهادارمنع شده‌اند. در ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری حکم شده است که وجود تعارض منافع موجب رد دادرس می‌گردد. مثلاً در صورت وجود قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین دادرس و یکی از طرفین یا اقربای تا درجه سوم از هر طبقه وی، دادرس باید از دادرسی خودداری کند. یا اینکه تا دو سال از دعوای حقوقی یا کیفری بین بستگان دادرس و بستگان یکی از طرفین نگذرد، دادرس از پذیرش دادرسی منع شده است و موارد مشابه. با این حال، چون تقریباً هر فسادی، نتیجه شکلی از اشکال تعارض منافع است و برای پیشگیری از فساد در کنار تقویت شفافیت، باید تمامی انواع تعارض منافع را شناخت و برای آن‌ها چاره قانونی اندیشید.

جنابعالی بحمدالله به کسب رأی اعتماد بی سابقه برای هیئت وزیران موفق شدید و در آغاز کار دور جدید، اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی دولت اعلام فرمودید. با توجه به اینکه به اجماع علمای اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه، مبارزه با فساد و از بین بردن زمینه‌های آن شرط لازم دستیابی به تولید، اشتغال و کاهش نابرابری است، بحث از مقابله با تعارض منافع که در پایان دوره اول در دولت محترم مطرح شده است،باید با سرعت تا تدوین و تصویب قانون جامع درمنع و رفع تعارض منافع ادامه یابد و فرو گذارده نشود. حسب بررسی دقیق تجربیات موفق جهانی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات زیر را به جنابعالی، معاونانتان و همه وزرای کابینه دوازدهم پیشنهاد و بلکه جرأت می‌کنم و از جانب همه ملت ایران،آنها را مطالبه می‌کنم:

اولین گام در پیشگیری مؤثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آنرا به صورت متناوب بروز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام نموده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولاً اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیاً از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت.

از همین امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصی را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعالیت‌های رده‌ بالا (عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل) در بخش خصوصی (به‌ویژه در حوزه مرتبط با مسئولیت دوره صدارت) مشغول نخواهید شد. این کار در کشورهای موفق در مبارزه با فساد به شکل قانونی و الزامی رایج است.

متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتنِ پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد.

پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌نمایند.

هر دستگاهی که به فسادی متهم شد در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، ازسازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۰۱/ ۰۶/ ۱۳۹۶
برچسب ها:
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 27
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1396/06/01
این کار واسه کل مسولین واجبه
Iran, Islamic Republic of
14:30 - 1396/06/01
این شرط وشروط اعلام اموال آقای روحانی را برای قالیباف چرا نگذاشتید؟
Iran, Islamic Republic of
14:44 - 1396/06/01
خودت چرا زمان نمایندگی این کارو نکردی آقای دیدبان. حالا خودت اول دارایی هایت را برای ملت آشکار کن وبگو آن را از کجا آوردی.
Iran, Islamic Republic of
14:44 - 1396/06/01
دمششششششششش گرررررررررررررم!
Iran, Islamic Republic of
14:47 - 1396/06/01
اینبار توکلی داره میگه، نه قالیباف زمان انتخابات.
دلم میخواد ببینم دیگه چه بهانه ای دارند دولتیها
Iran, Islamic Republic of
15:03 - 1396/06/01
جان من ففط روحانی ؟؟بفرمایید این اقازاده های ریز ودرشت مال چه کسانی هستند لطف کنید لیست دارایی لحمدی نژاد وخانواده اش عارف ؟بقایی ؟؟؟؟مرتضوی همه دولت مردان را منتشر کنید ؟؟بخدا انقدر خوب است اینجاست که شهار دهندگان تسبیح بدستان وانهایکه ادعای مسلمانی میکنند دارو ندارشلن رو میشود البته میدانم که این هم شعار است کسی دل این ریسک را ندارد مارا بازی ندهید انقدر از این حرفها شنیده ایم که دیگر از بهریم لطفا لیست ندارها را وفقرا بیکاران مستاجرین را منتشر کنید
Iran, Islamic Republic of
15:22 - 1396/06/01
مموتی چی؟؟؟؟؟؟؟ اونم خودشو وایل وتبارش دوزار نمیارزن. وقتی خانوادگی با عروس و خاله و عمه میرفتن نیویورک!!!! برای شرکت در اجلاس!!!! ...
Iran, Islamic Republic of
15:23 - 1396/06/01
البته میدونم مقصر احمدی نژاده. خخخخ
Iran, Islamic Republic of
15:24 - 1396/06/01
برا همه واجبه و از رئیس جمهور باید و لازمه شروع بشه ..
Iran, Islamic Republic of
15:25 - 1396/06/01
سلام، قانون گفته رئیس جمهور باید اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. ولاغیر.
Iran, Islamic Republic of
15:25 - 1396/06/01
سلام، قانون گفته رئیس جمهور باید اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. ولاغیر.
Iran, Islamic Republic of
15:26 - 1396/06/01
الکی سرخودتون درد نیارید اینا همش سیاست بازی هست
فقط میخوان بااین حرفا سر مردم گرم کنند
قبلا هم ازاین تزها داده شد اما کدامیک از مسوولین اموالشون اعلام کردند
...
Iran, Islamic Republic of
15:55 - 1396/06/01
چرا فقط روحانی؟! همه اگر راست میگویند منتشر کنند.
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1396/06/01
آقای توکلی پس این همه تو مجلس جا اشغال کردی و میکروفون معطل کردی ، یادنگرفتی که بر اساس قانون ، رئیس جمهور و سایر مقامات باید لیست دارایی خود را باید به رئیس قوه ی قضائیه اعلام کنند نه عموم مردم؟! در غیر این صورت چرا خودت طی این مدت نمایندگی و سایر مسئولیتها اموالت را به عموم اعلام نکردی؟!
Iran, Islamic Republic of
17:37 - 1396/06/01
اگر سران اصول گرها و دیگر کانونهای قدرت لیست خود را منتشر کنند آن وقت رییس جمهور و اصلاح طلب هم خواهند کرد . اول شما که مدعی هستی حسن نیت خود را نشان بده و بعد از بقیه انتظار داشته باش
Iran, Islamic Republic of
17:42 - 1396/06/01
سلام این بنده ی خدا هم دیواری از دیوار روحانی پیدانکرده
Iran, Islamic Republic of
17:51 - 1396/06/01
نظرت در مورد اموال خودت چیه
Romania
20:14 - 1396/06/01
به قول خمسه در سریال پایتخت ،،نقی الکیییییییییییه
Iran, Islamic Republic of
21:14 - 1396/06/01
مستعضف ترین معسولینی ایران احمدی نژاد حاج قاسم سلیمانی جلیلی چمران رئیس شورا شهر تهران این اقایان فقط نظرشان خدمت به مملکت ایران بود خدا وکیلی کاش تمام دارایی های معسولینی مقام بالا به مردم مستقیم بگویند ببین حقیقت هست یا نه
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1396/06/01
کار بسیار خوبی است اما برای همه .
جرعت کن و دقیق و عام بگو
Iran, Islamic Republic of
02:24 - 1396/06/02
یکی بگه خودش لیست اموال خودش و خانوادشو بگه .و چطور مدام تو مجلس بود واسه این کشور کاری نکرده حالا شده آقا خوبه .اول خودتو درست کن بعد نظر بده.
Iran, Islamic Republic of
08:04 - 1396/06/02
رئيس جمهور سرمايه در مملكتي كه 96 درصد ضعيف داره
Iran, Islamic Republic of
08:08 - 1396/06/02
بابا جمعش کنید لیست اموال لیست اموال بابا تا حالا کی یادتونه مسولی لیست اموال بده و کلان باشه هر مسولی تو این نظام لیست اموالشو داده بیشتر از این بوده که تو حساب خودش و زنش و بچه هاش همش بیشتر از ۵ میلیون نیست و بجز خونه طرح قدیم سکونتشون دیگم خونه و زمین ندارن والله مام دلمون میسوزه میگیم یه چیزی کمکش کنیم یا بجز یارانه بگیرها اضافشون کنید یعنی ما که الان بیست ساله بیکاریم و دستفروشی میکنیم از رئیس جمهور کشور بیشتر اموال داریم
Iran, Islamic Republic of
18:43 - 1396/06/02
آقای توکلی عزیز کاش این قانون برای کلیه نهادهای دولتی و عمومی ونهادهایی که زیر نظر ریس جمهور نیست و شما مصر به اجرای این قانون بشی من به شما و دیدبان شما هم اعتماد میکنم وگرنه به بی طرف بودن شما شک میکنم
Iran, Islamic Republic of
08:39 - 1396/06/03
فرض کنید ایشان یا یک مسئول دیگر دارایی اش را اعلام کرد یا دارایی او هزاران میلیارد تومان باشد یا هیچی نداشته باشد برای ملت مهم نیست مهم این است که مشکلات مردم را برطرف و سطح زندگی رفاه مردم را بالاتر ببرد حالا می خواهد هزاران میلیارد داشته باشد یا هیچی نداشته باشد
Iran, Islamic Republic of
23:26 - 1396/06/03
واقعا بده مگه؟؟ خب اگه چیزی نیس اعلام کنن خ
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج