تلاش های سینمایی جنتی
۶۳۹۶۶
۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۴
۳۶۱۵ 
وزیر فرهنگ و ارشاد درباره برنامه های دولت برای رفع مشکلات موجود در سینما اظهار داشت: باید مجموعه مشکلاتی که در حوزه سینما وجود دارد را بررسی کنیم اما با توجه به پتانسیلی که در الان در کشور وجود دارد، برای کار فیلمسازی باید بیشتر از اینها سرمایه گذاری کرد.
خبرگزاری فارس: وزیر فرهنگ و ارشاد درباره برنامه های دولت برای رفع مشکلات موجود در سینما اظهار داشت: باید مجموعه مشکلاتی که در حوزه سینما وجود دارد را بررسی کنیم اما با توجه به پتانسیلی که در الان در کشور وجود دارد، برای کار فیلمسازی باید بیشتر از اینها سرمایه گذاری کرد.

 علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برنامه های دولت برای رفع مشکلات موجود در سینما اظهار داشت: باید مجموعه مشکلاتی که در حوزه سینما وجود دارد را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم آنها را مرتفع کنیم اما با توجه به پتانسیلی که در الان در کشور وجود دارد، برای کار فیلمسازی باید بیشتر از اینها سرمایه گذاری کرد.

وی  ادامه داد: ما حداقل در سال می توانیم 100 فیلم بسازیم، در حالی که آنچه ما الان می بینیم بسیار کمتر از این تعداد است و این خسارت بزرگی برای کشور و جامعه هنری است. ما باید فیلمسازان را تشویق کرده و مسائل و مشکلات سینماگران را حل کنیم و از بعضی خرده گیری های نابجا پرهیز کنیم تا سینماگران بتوانند محصولات خود را تولید کنند و تولیدات آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور اقتصادی شود تا فیلم ها به عنوان محصول اقتصادی بازار خود را پیدا کنند.

جنتی همچنین درباره بحث مهندسی فرهنگی و برنامه های وزارت ارشاد در این باره گفت: طرح مهندسی فرهنگی یکی از اساسی ترین بحث هایی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری تصویب شده است و جزء الزاماتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرا و تهیه نقشه راه و برنامه های جزئی زیر مجموعه آن است.

وی افزود: طرح مهندسی فرهنگی کاری است که ما به دنبال آن و ملزم به اجرای آن هستیم و یکی از کارهای اساسی کارهایی است که باید صورت بگیرد.