قدیمی‌ترین نوع جراحی پلاستیک!
۶۵۰۳۲۷
۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۷
۸۰۰۴ 
جراحی پلاستیک یکی از قدیمی‌ترین انواع جراحی است. احتمالاً انجام عمل جراحی‌ ترمیم بینی ۲۰۰۰ سال پیش در هند باستان وجود داشته است، زمانیکه قطع کردن بینی نوعی مجازات به حساب می‌آمد. طبقه کوزه‌گران عاقبت روشی برای بازسازی بینی اختراع کردند. با این روش قسمتی از پیشانی افراد را استفاده می‌کردند که این تکنیک هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وبسایت فردا: جراحی پلاستیک یکی از قدیمی‌ترین انواع جراحی است. احتمالاً انجام عمل جراحی‌ ترمیم بینی ۲۰۰۰ سال پیش در هند باستان وجود داشته است، زمانیکه قطع کردن بینی نوعی مجازات به حساب می‌آمد. طبقه کوزه‌گران عاقبت روشی برای بازسازی بینی اختراع کردند. با این روش قسمتی از پیشانی افراد را استفاده می‌کردند که این تکنیک هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بحث دیگری از این نوع جراحی در یونان باستان و نوشته‌های رومی آمده است. عکس بالا متعلق به مردی به نام والتر یئو اولین کسی است که از عمل زیبایی سود برد.
 
قدیمی‌ترین نوع جراحی پلاستیک! 
مطالب مرتبط