اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ
۷۷۶۵۷۳
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۱
۸۹۵۲ 
آثاری در حراج ساتبیز هنگ کنگ تحت عنوان هنر مدرن چکش خواهد خورد.

هنرآنلاین: حراج ساتبیز هنگ کنگ در 30 سپتامبر برابر با هشتم مهر ماه آثاری تحت عنوان هنر مدرن چکش خواهد زد.

در این حراج اثری از یو جی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از زائو وو-کی با قیمت پیشنهادی 13 تا 20 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ، اثری از نواین فان چان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصد هراز تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ، دو اثر از چو تِه چون با قیمت‌های پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار و 18 تا 26 میلیون دلار هنگ کنگ و اثری از وو دایو با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 میلیون دلار هنگ کنگ چکش خواهد خورد.

تصاویر آثاری از حراج 30 سپتامبر ساتبیز هنگ کنگ را می‌بینید:

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از یو جی با قیمت پیشنهادی 3 تا 5 میلیون دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از زائو وو-کی با قیمت پیشنهادی 13 تا 20 میلیون دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از نواین فان چان با قیمت پیشنهادی یک میلیون و پانصد هراز تا یک میلیون و 800 هزار دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از چو تِه چون با قیمت پیشنهادی 50 تا 70 میلیون دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از چو تِه چون با قیمت پیشنهادی 18 تا 26 میلیون دلار هنگ کنگ

اثر ۷۰ میلیون دلاری پیکاسو در ساتبیز هنگ کنگ

اثری از وو دایو با قیمت پیشنهادی 6 تا 10 میلیون دلار هنگ کنگ

برچسب ها: