در تلویزیون پسر ۱۴ ساله عاشق دختر ۱۱ ساله شد
۸۲۵۲۷۷
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰
۲۷۰۰۸
در تلویزیون سریالی به نام «بچه مهندس» در حال پخش شدن است که محوریت داستان حول عشق یک پسر 14 ساله به یک دختر 11 ساله می چرخد. آقا جواد ۱۴ ساله عاشق این دختر ۱۱ ساله شده و از بچگی برای او نشان و گردنبند میخرد. حالا این را بگذارید کنار موج تبلیغی تازه ای که برای رواج کودک همسری راه افتاده و البته مخالفان زیادی دارد حداقل در فضای مجازی.

برترین ها: در تلویزیون سریالی به نام «بچه مهندس» در حال پخش شدن است که محوریت داستان حول عشق یک پسر 14 ساله به یک دختر 11 ساله می چرخد. آقا جواد ۱۴ ساله عاشق این دختر ۱۱ ساله شده و از بچگی برای او نشان و گردنبند میخرد.حالا این را بگذارید کنار موج تبلیغی تازه ای که برای رواج کودک همسری راه افتاده و البته مخالفان زیادی دارد حداقل در فضای مجازی.

در تلویزیون پسر ۱۴ ساله عاشق دختر ۱۱ ساله شد