آخرین وضعیت شجریان: تحت مراقبت با سه پرستار
۹۱۲۳۳۸
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲
۱۰۳۹۱ 
محمدرضا شجریان خسرو آواز ایران به دلیل مشکلات جسمی توان انجام هیچ فعالیت و حتی شرکت در مجامع را ندارند و به صورت شبانه روزی تحت مراقبت هستند.

برترین‌ها: نزدیکان استاد شجریان درباره آخرین وضعیت جسمانی خسرو آواز ایران توضیح دادند.

محمدحسین آقاسی وکیل محمدرضا شجریان درباره وضعیت خسرو آواز ایران می‌گوید: "استاد شجریان در خانه خودشان استراحت می‌کنند و به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند. برای مراقبت بیشتر 3 پرستار در 3شیفت به‌صورت دائم از ایشان پرستاری می‌کنند".

وی در گفتگو با همشهری ادامه می‌دهد: "هم‌اکنون ایشان نمی‌توانند در مجامع حاضر شوند و فعالیتی داشته باشند. همیشه تحت مراقبت هستند".