ابهامات تازه در پرونده قتل میترا استاد
۹۲۵۷۷۶
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۴
۱۰۱۶۵
وکیل محمدعلی نجفی می گوید با اظهارنظر جدید کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی درباره قتل میترا استاد، ابهامات تازه ای به وجود آمده است. از جمله این که سه اثر گلوله روی سقف کاذب حمامی که میترا استاد در آن به قتل رسید دیده می شود که مشخص نیست اثر کدام شلیک است.

خبرآنلاین: وکیل محمدعلی نجفی می گوید دیوان عالی کشور نقض رای دادگاه کیفری یک و با پذیرفتن ابهامات زیادی در پرونده قتل میترا استاد، ارجاع امر به کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه شناسی را دستور داده است و قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران هم دستور بررسی مجدد صحنه و اظهارنظر کارشناسی را صادر کرده است. ولی نکته اینجاست که نظریه کارشناسی جدید پرونده قتل میترا استاد، باعث بروز ابهامات تازه ای در پرونده شده است.

حمیدرضا گودرزی معتقد است کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی قانونی باید مجددا به ابهامات پرونده پاسخ دهند زیرا ابهاماتی از قبیل شلیک غیرمستقیمی که باعث مرگ میترا استاد شد، در پرونده قتل او تعیین کننده است. گودرزی تلاش دارد تا اتهام قتل عمد را از موکل خود، شهردار اسبق تهران دور کند.

البته تا این لحظه او توانسته حکم دادگاه بدوی درباره محکومیت نجفی به قتل عمد را در دیوان عالی کشور نقض کرده و البته با گرفتن رضایت از خانواده مقتول، نجفی را از مجازات جنبه خصوصی جرم برهاند. ولی انگار کار این وکیل دادگستری درباره جنبه عمومی جرم قتل عمد سخت تر شده است.

در ادامه گفتگوی حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی درباره جزییات کارشناسی جدید روی پرونده قتل میترا استاد و ابهامات تازه ای که به وجود آمده را می خوانید:

عنوان شده است نظر کارشناسان پرونده قتل خانم استاد عوض شده است. قبلا می گفتند شلیک مستقیم بوده، الان به صورت غیرمستقیم بوده است. آیا حزییات نظر کارشناسان را می شود بیان کرد؟

یکی از مطالب مهمی که کارشناسان اعلام کرده اند این است که گلوله به موضع سختی برخورده است و به همین خاطر دفرمه شده است.

معنی این اظهارنظر کارشناسی چیست؟

یعنی کارشناسان پذیرفته اند گلوله به موضع سختی خورده و از قسمت نوک دفرمه شده است. این موضوع صحت دفاعیات مطرح شده در دادگاه را مبنی بر اصابت گلوله به جسم سخت اثبات می کند.

مساله دیگر درباره نحوه شلیک گلوله است که اظهارنظرهای جدیدی شده است. اظهارنظر جدید کارشناسان این است که می گویند گلوله به کف دست خورده است و بعد از آن به صورت غیرمستقیم و زاویه دار به قفسه سینه اصابت نموده است.

معنی این نظر کارشناسی از لحاظ قضایی چیست؟

معنی قضایی یک مطلب است و معنای علمی چیز دیگر. معنی قضایی را تصمیم دادگاه تعیین می کند اما معنی علمی این است که گلوله پس از اصابت به دست کمانه کرده و به قفسه سینه خورده است.

یعنی قصد مستقیم ضارب در بین نبوده است؟

نه، این نظریه جدید کارشناسان ثابت می کند که ضارب قصد ارتکاب عمدی بر وقوع جنایت نداشته است و شلیک غیر مستقیم و به صورت زاویه دار اصابت نمودن که در مجموع حاکی از کمانه و حرکت غیر ارادی گلوله دارد. لازم به توضیح است اگر شلیک مستقیم باشد، از نظر کارشناسان اسلحه، در قسمتی که گلوله وارد می شود، شکل زخم مدور است و اگر غیرمستقیم باشد شکل زخم بیضوی است. که در مورد این پرونده شکل زخم در قفسه سینه بیضوی بوده است.

من لایحه ای تقدیم دادگاه نموده ام و در آن ابهاماتی را که به نظر می آمد مفصلا اعلام کرده ام را تا دادگاه رفع ابهام را به کارشناسان ابلاغ کند و کارشناسان درباره سئوالات جواب بدهند. مثلا این که گلوله ای که به قفسه سینه اصابت کرده، به خاطر قدرت سلاح باید از آن طرف بدن خارج می شد، چرا خارج نشده است؟
یعنی نهایتا قصد قتل عمد نبوده است؟

در بخش دیگری از نظریه هیئت کارشناسی چنین آمده که مرحومه میترا استاد در حال کشمکش عقب عقب رفته و پس از برخورد به وان داخل آن افتاده و سپس گلوله ای که از دست وی خارج شده به صورت غیر مستقیم و زاویه دار به بالای قفسه سینه برخورد کرده است اما این ادعا با مستندات پرونده در تعارض قرار دارد چون دلیلی برای ادعای عقب عقب رفتن و افتادن در وان وجود ندارد ، اگر این نظریه صحیح بود و اصابت گلوله در داخل وان رخ داده بود باید آثار خونریزی وسیعی در داخل وان مشاهده می شد ، در حالیکه جز یک قسمت بسیار خفیف خونی در داخل وان دیدن نشده و این در حالیست که سراسر کف حمام خون آلود بوده که نافی نظر کارشناسان است .

اما اصل قضیه چیست ، در زمان اصابت گلوله به دیوار یا سقف کمانه رخ داده و گلوله دفرمه شده که فشار و قدرتش کم شده از بالا و به شکل کج وارد قفسه سینه شده و باعث سقوط مرحومه در وان شده است .

برای اثبات این موضوع دلایل فراوانی ارائه دادیم اما کارشناسان برای اثبات نظریه شان دلیلی ارائه نداده اند. در حال حاضر دو نظریه در این پرونده وجود دارد.

نظر اول این که یک گلوله به دست خورده و گلوله دیگری ناشی از کمانه به قفسه سینه خورده است. نظر دوم که الان اعلام شده است این است که گلوله ای به دست خورده و زاویه دار و به شکل غیرمستقیم به قفسه سینه اصابت کرده است. من معتقدم گلوله به محلی سخت تر از دست خورده است. کارشناسان می گویند استخوان دست هم موضع سخت است. من معتقدم گلوله به جایی مانند دیوارها و کاشی ها خورده است.

آیا آثار گلوله روی دیوار و سقف مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است؟

نظر کارشناسان این است که یک گلوله به دیوار خورده که کاشی بوده، یکی به بالای وان و دیگری به لبه وان خورده است ، یک گلوله به کمد روشویی اصابت کرده و گلوله پنجم در قفسه سینه کشف شده است.

ماموران بررسی صحنه جرم در روز اول، سه اثر گلوله در سقف دیده اند. ما اخیرا فهمیده ایم سقف کاذب بوده است و چون سقف کاذب است و اگر گلوله به آن بخورد، رد می شود.

کارشناسان می گویند گلوله هایی که به دیوار خورده، قطعه قطعه شده و قطعاتی از آنها به سقف خورده است. من می گویم به لحاظ شدت اصابت و نوع گلوله ها، باید اینها از سقف کاذب عبور می کرد و وارد فضای بالای سقف می شد. کارشناسان یکی از محلهای اصابت گلوله ها به سقف را شکافتند ولی چیزی مشاهده نکردند و تلاشی هم برای یافتن گلوله ها در سقف انجام نشد. ضمنا یکی دیگر از گلوله ها به لبه وان حمام خورده و به زیر وان رفته است. می شود گفت این گلوله الان هم زیر وان وجود دارد. شخصا نظرم این است که گلوله ای که به دست خورده، همین گلوله است. یعنی گلوله به دست خورده و کمانه کرده و سپس به لبه ی وان اصابت کرده. این تفاوت بین دیدگاه هاست که ابهامات پرونده را بیشتر می کند.

دادگاه قرار است چه زمانی تشکیل شود و آیا طرفین به کارشناسی اخیر اعتراض کرده اند و شما به این بخش از تفاوت بین اظهارنظر کارشناسی و صحنه جرم اعتراض می کنید؟

من لایحه ای تقدیم دادگاه نموده ام و در آن ابهاماتی را که به نظر می آمد مفصلا اعلام کرده ام را تا دادگاه رفع ابهام را به کارشناسان ابلاغ کند و کارشناسان درباره سئوالات جواب بدهند. مثلا این که گلوله ای که به قفسه سینه اصابت کرده، به خاطر قدرت سلاح باید از آن طرف بدن خارج می شد، چرا خارج نشده است؟ اسلحه و گلوله کالیبر ٩ میلیمتری بسیار قدرتمند است اگر به دست خورده و به بدن وارد می شد باید از سمت دیگر بدن خارج می شد ، حال که گلوله در بدن متوقف شده است به دلیل برخورد قبلی اش با مانع سخت است که ضربه و قدرتش را کاسته و به همین دلیل نظریه کارشناسان دارای اعتبار علمی نیست.

البته ابهامات مطرح شده در دفاعیه وسیع تر از مواردی ست که گفتم.

ابهامات تازه در پرونده قتل میترا استاد

خانواده مرحومه استاد رضایت داده اند و دیگر نمی توانند اعتراضی به چیزی داشته باشند، پس طرف شما جنبه عمومی جرم و دادستان است؟

بله، طرف مقابل ما مدعی العموم است. اظهارنظر کارشناسان طبق عرف به دادستانی ابلاغ نمی شود. نماینده دادستان محترم در دادگاه حاضر می شود و از کیفرخواست دفاع می کند. هدف از تشکیل هیئت های کارشناسی رفع ابهامات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور است. یکی از پرسش های دیوان عالی کشور این است که اصولا تصویر واضحی از امکان اینکه یک گلوله هم به دست اصابت کند و همان گلوله مجددا به سینه برخورد کند ارائه نشده است اما کارشناسان بجای پاسخ به این سئوال بر ابهامات افزوده اند و چون دلیلی برای اثبات نحوه ی سقوط مرحومه به داخل وان نیافته اند و تفسیری غیر علمی ارائه داده اند.

هیئت کارشناسی چند عضو تخصصی داشته است؟

این مورد هم یکی از ایرادات مطرح شده توسط ماست . دادگاه سه کارشناس اسلحه و سه کارشناس پزشک قانونی تعیین کرد. یکی از کارشناسان اصلا اظهارنظر نکرده است. پنج کارشناس دیگر هم که اظهارنظر کرده اند به شکل جمعی اظهارنظر کرده اند . در حالی که من معتقدم باید کارشناسان بر اساس تخصص خود اظهار نظر کنند. مثلا معلوم نیست چرا کارشناس پزشکی قانونی در مورد مسائل اسلحه شناسی اظهار نظر کرده است و اساسا در نظریه اعلامی بدون تفکیک صلاحیت ها و به صورت دسته جمعی یک نظر واحد اعلام و پنج نفر از شش نفر ذیل آن را امضاء کرده اند که نشان می دهد کارشناسان اسلحه درباره مسائل پزشکی قانونی و کارشناسان پزشکی قانونی درباره اسلحه شناسی اظهار نظر کرده اند.

ابهامات فوق را به صورت مفصل به دادگاه محترم اعلام کرده ام تا در صورت موافقت دستور استعلام از کارشناسان صادر فرمایندتا نظریه کارشناسی جامع تر و کامل تری فراهم شود اگر این مسایل مجددا بررسی شود و به سئوالات جواب بدهند، ابهامات رفع می شود و زوایای تاریک این پرونده روشن خواهد شد.

امید سلیمی بنی

برچسب ها:
انتشار یافته: 35
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
19:59 - 1398/08/14
میترا که مقصر خودش بوده پرستو میخواست نباشه دست به دست بشه
پاسخ ها
جعفری
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
خجالت داره
طرف پنج گلوله شلیک کرده
البته تقصیر نداشته می خواسته با زنش تفنگ بازی کنه
زنه یه کاری کرده که کشته شده نباید می مرد
ما خودمان وقتی بچه بودیم تفنگ بازی می کردیم صد تا یار می زدیم هیچ کس نمی مرد
این زن بد همش پنج گلوله خورده بعدش مرده
مشکل از خانم میترا استاد بوده
احساسات آقای نجفی را جریحه دار کرده باید خسارت های مادی و معنوی وارده به نجفی مظلوم را بدهند
Iran, Islamic Republic of
20:00 - 1398/08/14
نجفی از وقتی فساد شهرداری رو گفت داستان شد براش
Iran, Islamic Republic of
20:01 - 1398/08/14
بیجا کردنجفی کنترل نکرد خودشو اون سرایط مرگ رو بوجود آورد چه دایره چه بیضی بره تو بدنش
Iran, Islamic Republic of
20:04 - 1398/08/14
ای بابا سقف سفف راه انداختین چشم مرحومه از اول کور بوده که نباید وارد زندگی کسی بشه که طرف عیالوار بوده و حق زندگی رو از زن اولش گرفته و با نجفی تو قلیانسراها دود و دم راه انداخته بودن
از قدیم گفتن ماه پشته ابر نمیمونه
حسرت زند.ی سالم رو با خودش به گور بردوراهی رو رفت که به گورستان ختم شد
United Arab Emirates
20:05 - 1398/08/14
درست کنید .آدم فضایی ها کشتن یه تیر از آسمون اومده .اصلا نجفی اونجا نبوده
Iran, Islamic Republic of
20:08 - 1398/08/14
آخه یعنی چی کسی که با اسلحه رفته تو حموم دنبال خانمش و اتفاقا چند تیر هم در کرده، بعد اگه قصدش قتل عمد نبوده خداییش چی بوده، نکنه فکر میکرده تفنگش اسباب بازی بچه ش بوده
Iran, Islamic Republic of
20:16 - 1398/08/14
هنوز تموم نشده این سریال میترا؟!!
Iran, Islamic Republic of
20:17 - 1398/08/14
بخدا هر کی غیر از ایشون مرتکب قتل میشد هفته اول پروندشو میبستن و اعدامش میکردن
ببینید اینقدر ماست مالیش میکنن که فکر کنم بعدش باید از نجفی تقدیر هم بشه و یه پست هم بهش بدن
Iran, Islamic Republic of
20:21 - 1398/08/14
خاک برسرش هنوز حیف خاک
Germany
20:23 - 1398/08/14
مث فیلمهای خارجی هالیوودی آخرش اعلام میکنن که براثر اصابت گلوله مجروح شده و ضارب از محل خارج شده و همسایشون که سالها باهاش دشمنی داشت بخاطر جا پارک ماشین میاد و این خانوم و به قتل میرسونه
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
بسه دیگه خدابیامرزدش کم کم سالگردش میشه اونم قسمتش اینطوربوده حالا قاضی نظرش دادتمام شد..چه داستانی شده بیچاره نجفی العان ازاده چندهمسری راحت میتونه 4زن بگیره
Iran, Islamic Republic of
20:25 - 1398/08/14
بابا میخواهید ماست مالی کنید
Iran, Islamic Republic of
20:27 - 1398/08/14
جالبه بعد دادن دیه چند برابری به خانواده استاد حالا دارن بررسی میکنن این تسویه سیاسیه نه بررسی پرونده
United States
20:49 - 1398/08/14
اینا همش فیلم هس کدوم قانون کدوم عدالت پس فردا اقای نجفی میشه وزیر
Iran, Islamic Republic of
20:51 - 1398/08/14
قاتل گفته که چرا با خودش اسلحه داشته؟ برای ترساندن یا برای قتل؟
Iran, Islamic Republic of
20:58 - 1398/08/14
لیاقت زنانی که خود را به یک چنین مردهای میفروشند همان مرگ هست امروز فردا نجفی آزاد می شود و می‌رود سراغ بعدی
Iran, Islamic Republic of
21:01 - 1398/08/14
کسی که با اسلحه وبالش میره توحمام واولین تیر روب دست مقتول میزنه؛اینهادلیل
قتل عمدنمیشه وقتی قاتل میلیادروبوالهوس خودش اعتراف کرده وپس ازجنایت باگرمی وچایی ازش استقبال میشه .معلومه که باید تبریه هم بشه وچندهزار میلیاردهم بابت ناز شصتش به حسابش هم ریخته بشه 'بره همسردیگه ای اختیارکنه خخخخخ
Canada
21:04 - 1398/08/14
خخ.. یارو کارش عمدی بوده و رفتارش هم عملأ کشنده بوده.. گیریم مستقیم نبوده .. با قصد و نیت اسلحه رو با فشنگ جنگی مسلح کرده و ۵ تیر شلیک کرده.. خخخخ کره خر بچه خودتونه.. خخخ
Iran, Islamic Republic of
21:06 - 1398/08/14
این قصه سر دراز دارد،اصل کار اینه ک از اعدام نجات پیدا کرد،دیکه چی میخواد تو زندان بهترین امکانات رو داره
پاسخ ها
بدون نام
United States
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
هروقت قتل خاشقچی تمام شدمال میتراهم تموم میشه
بدون نام
United States
۰۹:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
هروقت قتل خاشقچی تمام شدمال میتراهم تموم میشه
United Arab Emirates
21:24 - 1398/08/14
اینها همه داستانسرایی پلیسی وکیل هست حقیقت یک چیز دیگر است نجفی باآلت قتاله وبا نقشه اسلحه وبالش وارد حمام شده ومستقیما مقتول را مورد اصابت قرار داده ونظریه های بعدی با زور پول درست شده لست والسلام
Iran, Islamic Republic of
21:33 - 1398/08/14
نهایتا قرار است ایشان آزاد شود پس دیگه اینهمه پیچاندن مردم برای چیه؟
Iran, Islamic Republic of
21:50 - 1398/08/14
چرا اینقد طولش میدند، آخرش که تبریی میشه!
Iran, Islamic Republic of
21:51 - 1398/08/14
چهار دیگه مرحوم استادو از قبر میارن بیرون میگن این به نجفی شلیک کرده و باید اعدام شه ،این جماعت نه خدا رو میشناسن و نه پیغمبرو.
Iran, Islamic Republic of
21:54 - 1398/08/14
خدمت شما عرض کنم آیا چنانچه قتل مشابه بر شخص حقیقی رخ بدهد همین اندازه موارد کارشناسی اسلحه وموارد دیگر را اجازه اجرا دارند به نظر من نه فورا قتل عمد بهش تفهیم اتهام میشه وقصاص نمیاند بگویند تیر را آیا مستقیم زده یا به دیوار برخورد کرده وبعد به مقتول اثابت کرده واقعا عجیب دنیایست گیرم که خلق را به طریقی فریفتی با دست انتقام الهی چی میکنید
Iran, Islamic Republic of
21:54 - 1398/08/14
خدمت شما عرض کنم آیا چنانچه قتل مشابه بر شخص حقیقی رخ بدهد همین اندازه موارد کارشناسی اسلحه وموارد دیگر را اجازه اجرا دارند به نظر من نه فورا قتل عمد بهش تفهیم اتهام میشه وقصاص نمیاند بگویند تیر را آیا مستقیم زده یا به دیوار برخورد کرده وبعد به مقتول اثابت کرده واقعا عجیب دنیایست گیرم که خلق را به طریقی فریفتی با دست انتقام الهی چی میکنید
Iran, Islamic Republic of
22:40 - 1398/08/14
نظرکارشناسی اینه ، وقتی ۵گلوله به طرف کسی شلیک کنی حتما قصدکشتن داشتی اینکه دیگه توجیه کردن نداره مارو اسکل فرض کردین!؟
Iran, Islamic Republic of
23:42 - 1398/08/14
اگر کسی چه عمدا چه غیر عمد عملی را انجام بده مظربه اما واکنش اولیه آقای نجفی خیلی خونسرد و عادی بود بهتر بود کارشناسان و وکلا کمی هم روی اینکه شاید قتل توسط فردی غیر از آقای نجفی بود ابهام زدایی می کردند
Iran, Islamic Republic of
02:56 - 1398/08/15
توروخداجمع کنیداین بساط رو, یارو پنج تاتیرشلیک کرده, قصدش قتل عمدنبوده؟ واسه ترسوندن یه نفربا اسلحه گرفتن اسلحه تودست, یانهایتش شلیک یه تیرهوایی کفایت میکنه, اینوازبس توفیلمها وحوادث دیدن مردم دیگه ازحفظن, خانواده استاد چرا این وسط سکوت کردن تا این جانی روازقتل عمدتبرئه کنند جای بسی سؤال
Iran, Islamic Republic of
09:41 - 1398/08/15
اگر هر کسی دیگه بود بدون بوغ کرنا اعدام شده بود .امان امان امان که با رشوه خودشو نجات میده.اینومیگن فرق طبقاتی
Iran, Islamic Republic of
10:17 - 1398/08/15
بالاخره این بدبخت توسط نجفی کشتی شد ه اگر کسی دیگری بود الان دادگاه حکم اعدامش را صادر و اجرا کرده بودند
Iran, Islamic Republic of
13:35 - 1398/08/15
وکیلش پول گرفته تا نجفی بی تقصیر کنه وخون اون بنده خدا را پایمال کنه.کسی که این همه شلیک میکنه تا طرفش از پا در بیاورد وبا کمال خونسردی به قم میرود معلومه چه بیشرمی است که حتی حالا که رضایت گرفته قانع نیست و می خواهد آبروی از دست رفتش بدست بیاورد اما زهی باطل.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج