بودجه فرهنگ از ۲.۵درصد کل بودجه کمتر شد
۹۳۸۲۷۰
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
۴۰۰۸
توضیح صالحی درباره مالیات هنرمندان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بودجه کل فرهنگ با ورزش و تربیت بدنی ۲.۵ درصد از کل بودجه عمومی بوده که این میزان کمتر شده است.

مهر: سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه حوزه فرهنگ گفت: به صورت کلی بودجه فرهنگ در سال های مختلف وضعیت رضایت بخشی ندارد. بودجه فرهنگ با یک مبنای پایینی بسته شده و با همین مبنای پایین پیش آمده است و شرایط سخت نیز فشار را بر بودجه فرهنگ بیشتر نشان می دهد.

وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به شرایط موجود فشار قابل توجهی بر بودجه فرهنگ در بخش های مختلف آورده است و به تبع این فشارها در عرصه فعالیت بیشتر خودش را نشان می دهد. بودجه کل فرهنگ با ورزش و تربیت بدنی ۲.۵ درصد از کل بودجه عمومی بوده که این میزان کمتر شده است. ما گفتگوهای فراوانی را در فضای دولت برای اصلاح این بودجه داشته ایم، شرایط کشور را درک می کنیم اما علی القاعده فضای فرهنگ فضایی است که نیاز به توجه ویژه ای دارد.

صالحی در خصوص مطالب مطرح شده درباره معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: در حوزه معافیت مالیاتی دو بحث را باید مد نظر داشته باشیم، یکی بحث معافیت قانونی مالیاتی است که بر اساس قانون تصویب شده مجلس است و اصلاح آن باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی صورت بگیرد که مسیر خود را دنبال کند. در مسیر بودجه یک تبصره ای آمده بود که می توانست برای جامعه وسیعی از اهالی فرهنگ خطرناک باشد.

وی اظهار داشت: شما می دانید در بودجه سال ۹۹ کارمندانی با دریافتی کمتر از سه میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. بخش وسیعی از اهالی فرهنگ و هنر داریم. ۴ هزار ناشر فعال و چندین هزار موسسه قرانی وجود دارد. همچنین اصحاب رسانه و جامعه فرهنگی که بر اساس اطلاعات ما میانگین درآمدی آنها حدود ۲.۵ میلیون تومان است در حالی که حقوق کارمندان بالای ۳ میلیون تومان است. البته عده ای کمتر از این میزان دریافت می کنند یا بیشتر.

صالحی اظهار کرد: بخشی از اصحاب فرهنگ و هنر حقوقی کمتر از کارمندان و به صورت منقطع دارند که می توانند مانند بخش های دیگر شامل معافیت مالیاتی شوند.

وی درباره یارانه مطبوعات گفت: خوشبختانه با دفاعی که ما کردیم و علیرغم همین مشکلات یارانه مطبوعات در بودجه پیش بینی شده کم نشد و حتی یک مقدار افزایش یافت اما تخصیص این میزان یارانه مهم است.