حضور جانسون به همراه سگش در مرکز اخذ رای
۹۳۸۶۸۹
۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
۱۶۵۲۱ 
نتایج نظرسنجی های اولیه از پیروزی احتمالی نخست وزیر کنونی انگلیس و حزب متبوع وی در انتخابات پارلمانی این کشور حکایت می کند.

برترین‌ها: روز گذشته انتخابات پارلمانی انگلیس برگزار شد و بوریس جانسون به همراه سگش در شعبه اخذ رای حضور پیدا کرد.

نتایج نظرسنجی های اولیه از پیروزی احتمالی نخست وزیر کنونی انگلیس و حزب متبوع وی در این انتخابات حکایت می کند.

حضور جانسون به همراه سگش در مرکز اخذ رای

برچسب ها: