احترام به سردار در عروسیِ ستاره پرسپولیس
۹۴۷۴۶۸
۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰
۲۰۵۲۰ 
مراسم عروسی مهدی ترابی بدون هیچ آهنگ و حرکات خاصی برگزار میشه و به مناسبت این ایام فضای سنگینی بر مجلس غلبه کرده است.

برترین‌ها: مراسم عروسی مهدی ترابی، ستاره پرسپولیس بدون هیچ آهنگ و حرکات خاصی برگزار میشه و به مناسبت این ایام فضای سنگینی بر مجلس غلبه کرده است.

احترام به سردار در عروسیِ ستاره پرسپولیس