زیرنویس شرمگینانه شبکه خبر از سخنان ترامپ
۹۵۱۷۵۹
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۸
۳۳۵۱۴ 
شبکه خبر برای بازتاب سخنان ترامپ که خود را حرامزاده خوانده بود به مشکل خورد. این شکل بازتاب سخنان رییس جمهوری آمریکا در رسانه ملی، احتمالا هم تازگی دارد و هم بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است!

برترین‌ها: شبکه خبر برای بازتاب سخنان ترامپ که خود را حرامزاده خوانده بود به مشکل خورد. این شکل بازتاب سخنان رییس جمهوری آمریکا در رسانه ملی، احتمالا هم تازگی دارد و هم بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته است!

زیرنویس شرمگینانه شبکه خبر از سخنان ترامپ

برچسب ها: