کارتون دردآور؛ فروش کمان به‌خاطر بدهی
۹۶۱۷۹۸
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
۶۲۱۶ 
پریسا براتچی دارنده مدال طلای کاپ آسیا تایلند در کامپوند زنان به خاطر شرایط بد مالی و هزینه‌های سنگین زندگی مجبور شد کمانش را بفروشد. این موضوع سوژه کارتونی محمدرضا میرشاه ولد شد.

شهروند: پریسا براتچی دارنده مدال طلای کاپ آسیا تایلند در کامپوند زنان به خاطر شرایط بد مالی و هزینه‌های سنگین زندگی مجبور شد کمانش را بفروشد. این موضوع سوژه کارتونی محمدرضا میرشاه ولد شد.

کارتون درآور؛ فروش کمان به‌خاطر بدهی