برچسب ها - تعریف تجاوز جنسی
برچسب جستجو
وقتی کسی از طریق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه، فرد دیگری را به نزدیکی جنسی یا به انجام یا تحمل عمل جنسی دیگری که از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی باشد وادار کند، این عمل تجاوز جنسی است.
کد خبر: ۱۴۳۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۱