برچسب ها - برجستگی رگ بعد از ورزش
برچسب جستجو
رگ‌های بدن ما بخشی از یک سیستم هوشمندانه متشکل از مجرا‌هایی با جریان یک طرفه هستند که نقش مهمی در رساندن خون کم اکسیژن از نقاط مختلف بدن به قلب ایفا می‌کند. ما معمولا توجهی به رگ‌های بدن مان نداریم تا آنکه ببینیم جایی زیر پوست مان برآمده شده اند.
کد خبر: ۷۹۲۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵