برچسب ها - روستای مرموز
برچسب جستجو
سال هاست روستای مرموز کانادایی با مردمش به داخل یک دریاچه سر خورده
اینجا یکی از مرموزترین نقاط جهان است که تمام موجودات زنده درونش در یک شب غیب شده اند. سال هاست پلیس، کارشناسان علوم ماوراءالطبیعه و مردم عادی درباره دلیل غیب شدن مردم روستا بحث می کنند اما هیچ دلیل قانع کننده ای در این باره پیدا نشده به جز این که می گویند همه چیز زیر سر آدم فضایی هاست.
کد خبر: ۶۵۷۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶


روستای ایستا واقع در شهرستان طالقان شاید مرموزترین روستای ایران باشد، روستایی در خاک البرز که مردمانش در زمان توقف کرده اند.
کد خبر: ۳۶۰۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷