برچسب ها - شاهرخ مسکوب
برچسب جستجو
شاهرخ مسکوب کارش را در ادبيات با ترجمه شروع کرد و ظاهراً اولين کتابي که ترجمه کرد رمان مهم و درخشان «خوشه‌هاي خشم» جان اشتاين‌بک بود که با همکاري عبدالرحيم احمدي در دهه‌ي 1320 ترجمه کرد و انتشارات اميرکبير آن را منتشر کرد و هنوز هم تجديد چاپ مي‌شود. بعد از ان مسکوب نمايشنامه‌ي «آنتيگن» سوفوکلِس، شاعر و نمايشنامه‌نويس يوناني را به فارسي برگرداند.
کد خبر: ۵۱۲۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۳


معرفی کتاب
شاهرخ مسكوب يكي از چهره‌هاي فرهنگي و ادبي زمانه ماست كه گويي تاثيرگذاري اش با مرگش خاتمه نيافته و به عبارتي بهتر همچنان زنده است.
کد خبر: ۴۵۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹