جبهه مردمي انقلاب به دنبال بقا
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - F داخلی موبایل111
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
کتاب لند_1
اپیلاسیون نانا 1
لایکو_1
سمپاشی امحا_1
لایکو_3
سمپاشی امحا_3
اپیلاسیون نانا 3
کتاب لند_3
اپیلاسیون نانا 4
لایکو_4
سمپاشی امحا_4
کتاب لند_4
کتاب لند_2
لایکو_2
سمپاشی امحا_2
اپیلاسیون نانا 2
ایرانیان - F داخلی1111
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۵۸۹۶۶۶
۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷
۱۷۸۱
سيدمحمد حسيني، عضو شوراي مركزي جبهه مردمي انقلاب در جديدترين اظهارنظر خود اعلام كرد كه جمنا درصدد آن است كه تمامي گروه‌ها و افراد را كنار يكديگر جمع كند.
مسعود نصرآبادي در روزنامه قانون نوشت: سيدمحمد حسيني، عضو شوراي مركزي جبهه مردمي انقلاب در جديدترين اظهارنظر خود اعلام كرد كه جمنا درصدد آن است كه تمامي گروه‌ها و افراد را كنار يكديگر جمع كند.
 
گروه‌هاي مشابه جمنا در گذشته نيز تحت لواي اصولگرايي تشكيل شدند، ولي چون ساختار منسجمي نداشتند فعاليت‌شان تنها محدود به همان دوره انتخابات شد و پس از مدتي منحل و همچون موسمي موقت به خاطرات سپرده شدند. اما پيگيري‌ها و اظهارات افراد عضو جمنا به نظر نشان از جديت آن‌ها براي ادامه فعاليت دارد و اصرار آن‌ها بيش از پيش به جبران شكست‌هاي گذشته معطوف شده است.
 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا جمنا مانند جبهه يكتا كه در گذشته، در جبهه اصولگرايي تشكيل شد، منحل مي‌شود يا متفاوت از آن‌ها عمل مي‌كند و در دو انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري آتي نيز حرفي براي گفتن دارد. در همين راستا به سراغ شخصيت‌هاي مختلف از جناح اصولگرا رفتيم تا نظر آن‌ها را در اين‌باره جويا شويم.

هيچ اميدي به جمنا نيست

ابوالقاسم رئوفيان، سخنگوي جبهه ايستادگي ايران اسلامي درباره اظهارات حسيني واكنش نشان داد و گفت: در جواب دوست خوبم، بايد بگويم آزموده را آزمودن خطاست. در انتخابات گذشته آقاي حسيني و همفكران‌شان با سياستي كه اعمال كردند، متاسفانه هيچ اميدي را براي قاطبه اصولگرايان باقي نگذاشتند.
 
آن‌ها در مسيري گام برنداشتند، كه به طور طبيعي جبهه‌‌هاي تازه تاسيس در زمان پيدايش خود در آن حركت مي‌كنند. بعد از تشكيل نيز با روش‌هاي منسوخ شده و شيوه‌هايي كه در گذشته بارها تجربه شده و نتيجه نداده در عرصه انتخابات قدم گذاشتند. عملكرد نامطلوب آن‌ها به جبهه بزرگ اصولگرايان ضربه وارد كرد. در انتخابات گذشته هرچه جلوتر رفتند، زاويه مباني تفكر ‌‌‌آن‌ها با مباني فكري اصولگرايان بيشتر شد.
 
افكار آ‌ن‌ها روز به روز با اصولگرايي حقيقي بيشتر فاصله گرفت، به گونه‌اي كه در اواخر ديگر اميدي به بازگشت آن‌ها به مسير اصلي ديده نمي‌شد. مگر اينكه در آينده تجديد نظري در ساختار آن صورت بگيرد، البته نه با اين افراد كه ما تحت عنوان شخصيت حقيقي مي‌بينيم، چه آن‌هايي كه در صف مقدم بودند و چه ‌آن‌هايي كه در پشت صحنه مهندسي مي‌كردند. آن‌ها نيز مشخص بود عقبه‌شان به كجا مي‌رسد.
 
اين افراد كساني‌ بودند كه در گذشته نيز موجبات شكست اصولگرايي را فراهم كرده بودند. با اين افراد ادعاي آقاي حسيني هيچ‌گاه به اثبات نخواهد رسيد. من نصيحتي به آقاي حسيني دارم و آن اين است كه رنج خود مي‌بري و زحمت ما مي‌داري. بهتر است اين مجموعه كركره خودش را پايين بكشد و اجازه دهند افرادي كه روش اعتدال دارند و قواعد بازي در عرصه سياست را بلد هستند، جلو بيايند و پا در عرصه سياسي بگذارند.
 
به نظر بنده جبهه اصولگرايي نياز به بازسازي دارد تا چهره مخدوش و چروكيده خود را به يك چهره قابل قبولي تبديل كرده و بتواند تمامي طيف‌هاي اصولگرايان را در محدوده خود جاي دهد و با كمك آن‌ها در نزديك‌ترين انتخابات كه انتخابات مجلس است موفق عمل كند. اگر در دو انتخابات آينده تجديدنظري در ساختار اين جبهه صورت نگيرد، بي‌شك نتايج عملكرد آن‌ها در آينده مثبت نخواهد بود.
 
رفتار آقايان در انتخابات گذشته قابل توجيه نيست. آن‌ها طعم تلخ شكست را در ذائقه هواخواهان اصولگرايي ريختند و به گفته‌هاي هيچ كس نيز توجهي نكردند. آن‌ها فكر كردند، كه آنچه بريدند و دوختند و به قامت جبهه بزرگ اصولگرايي كردند، زيبنده است در حالي كه چنين نبود.

افراد پشت پرده جمنا، موفق نخواهند شد

در ادامه، گفت‌وگويي با حسن بيادي، سياست‌مدار اصولگرا و دبيركل جمعيت آبادگران جوان داشتيم كه او نيز نظري مشابه رئوفيان نسبت به ساختار جمنا بيان كرد و اعلام داشت كه شكست‌هاي سريالي اصولگرايان نه در اين مباحث بلكه در مباحث عميق‌تر و عملكرد گذشته افراد ريشه دارد. با اسم عوض كردن، ماهيت تغيير نخواهد كرد.
 
اين درس را ما از گذشته گرفته ايم. آن‌ها در سه انتخابات گذشته شكست سختي خوردند. به نظر من افراد پشت پرده جمنا، موفق نخواهند شد كه اين حركت را به سرمنزل غايي خود برسانند. هر حركت آن‌ها منجر به شكست مي‌شود، چرا كه اقدامات آن‌ها چيزي جز تفرقه براي اصولگرايان به بار نياورد. آن‌ها نه در جهت اجماع همه طيف‌هاي اصولگرايي بلكه در جهت عميق كردن اختلافات حركت كردند. تماميت‌خواهي گروه خاص در جمنا سبب شد، چيزي جز شكست نصيب‌شان نشود.
 
حتي در انتخابات شوراهاي 92 نيز كه 50 درصد كرسي‌هاي شورا را به‌دست آوردند، به نوعي عملكرد آن‌ها معني‌اي جز شكست نداشت. جبهه مردمي به صورتي درآمده كه هيچ گروه اصيل اصولگرايي به آن توجه ندارد، مگر برخي باندهاي متصل به قدرت و ثروت كه آن‌ها نيز با توجه به منافعي كه دارند به جبهه مردمي انقلاب نزديك شده اند. اميدوارم درس شكست گذشته براي آن‌ها عبرت شود و جمنا بتواند با تجديدنظر در عملكرد خود، سريال شكست‌‌ها را براي اصولگرايي به پايان برساند.

بايد مراقب باشيم كه تفرقه بين ما ايجاد نشود

اما محمد تقي رهبر، نماينده سابق مجلس و امام جمعه اصفهان كه از اعضاي اين جبهه به حساب مي‌آيد، اظهارات متفاوتي با ساير شخصيت‌ها بيان كرد و با خوش‌بيني نسبت به آينده اين گروه اظهار داشت: اجماع همه گروه‌ها، در قالب حركتي كه به سمت وحدت رويه پيش بروند، امر بسيار پسنديده‌اي است. در اصل، وحدت توصيه دين و قرآن است.
 
بنابراين كليت وحدت، مطلوب همگان است و بنا داريم اين حركت را پيش ببريم. به نظر من همين حركت مثبت گذشته كه خود را در انتخابات نشان داد بسيار سازنده است. با تمام تبليغاتي كه عليه جمنا بود، باز مي‌بينيم كه كانديداي جمنا 16 ميليون راي كسب كرد و اين يك موفقيت بزرگ براي گروه جبهه مردمي انقلاب است.
 
انتظار نداشتيم جبهه مردمي انقلاب در بار اول به هدف خود كه كسب كرسي رياست جمهوري است، برسد ولي با تمام جوسازي جناح رقيب، نتيجه‌ مطلوبي به‌دست آمد. 16ميليون راي آن هم براي بار اول بسيار نتيجه مناسبي بود، بد نيست بدانيم كه دولت‌هاي ما بيشتر مواقع دو دوره‌اي بودند و دولت‌هاي اول چون روي غلتك هستند و براي پيشبرد اهداف‌شان به زمان بيشتري نياز دارند، نسبت به دور قبل خودشان راي بيشتري ‌مي‌آورند.
 
بدون تعصب، واقع بينانه بگويم كه حركت جمنا در انتخابات گذشته، وقتي توانست تمامي اصولگرايان را زير يك سقف بياورد، حركت مثبتي بوده است. دنيا به آخر نرسيده است و بايد به حركت خود در چارچوب نظام و رهبري ادامه بدهيم . براي دو انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري نيز بسيار زود است كه از الان پيش بيني‌‌‌اي كنيم.
 
براي ما در گذشته جالب نبود كه ببينيم در انتخابات مجلس، چهره‌هاي شاخص اصولگرايي به‌عنوان نماينده تهران به مجلس راه پيدا نكنند. اگر برنامه ريزي مناسبي صورت بگيرد، بي‌شك در انتخابات آينده شاهد حضور چهره‌هاي مطرح اصولگرايي در مجلس خواهيم بود. سياست، فراز و فرود بسياري دارد، جداي از اينكه همه ما برادر و زير يك پرچم هستيم ولي رقابت سياسي همواره وجود دارد.
 
اگر اين حركت ادامه‌دار شود، به نظر من مي‌توانيم در آينده اميدوار باشيم چراكه عملكرد و تجربه گذشته نشان داده، اين اميد دور از واقعيت نيست. بايد مراقب باشيم كه تفرقه بين ما ايجاد نشود، بايد افكار به‌هم نزديك شود و بيش از هرچيز مشتركات، محور ما قرار بگيرد. حال اگر پاره‌اي سلايق متفاوت نيزوجود دارد اين سلايق نبايد به شكل اختلاف سردربياورد و زمينه‌ساز مشكلات در آينده جمنا شود. گروه‌ها بايد همه در يك جبهه واحد عمل كنند و با مشاركت جمعي، موفقيت‌هاي پي‌درپي را در آينده براي اصولگرايان به ارمغان بياورند.
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
15:55 - 1396/06/06
به نظر میاد روزنامه قانون نسبت به جمنا خیلی نگرانه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
بهمن پور_داخلی1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
استخدام_1
شیرآلات زمانی_1
بهمن پور_داخلی3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
استخدام_3
شیرآلات زمانی_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
بهمن پور_داخلی4
استخدام_4
شیرآلات زمانی_4
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
بهمن پور_داخلی2
شیرآلات زمانی_2
استخدام_2
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر
فنی آتل_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
ایرانیان-فوتراصلی222
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
کیان برنا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
رستوران باغ بهشت _فوتر
شفا_فوتر